Biodiversitet

På fotoet ses Blåhat (Knautia arvensis) og Femplettet Køllesværmer (Zygaena lonicerae). Læs om arterne på naturbasen.dk eller arter.dk.

Norddjurs Kommune arbejder med biodiversitet på flere måder, herunder ”Vild med vilje”-initiativet og deltagelse i Danmarks Vildeste Kommune-konkurrencen. Se også Biodiversitets-nyhedsbrevet.

Vild med vilje i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune har været med i Vild med Vilje siden 2019.

Det har ført til kommunal biodiversitetspolitik og indsatser på de kommunale arealer, f.eks. ophør med at gødske kommunale arealer og udsået og udplantet hjemmehørende og/eller insektvenlige planter i parker, langs grøftekanter osv.

Senere vil der bl.a. blive etableret redepladser, insekthoteller og slåningen langs vejkanter ændres, hvor det er trafiksikkert.

Du kan læse om kommunens Vild med Vilje-indsatser via boksen nedenfor, og om det landsdækkende initiativ Vild med Vilje her (eksternt link).

Danmarks Vildeste Kommune

I april 2021 gik kommunen ind i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune (#DKVILD)>. Norddjurs Kommune deltog sammen med resten af landets 97 kommuner. Konkurrencen blev afsluttet med en kåring af Vordingborg Kommune som den vildeste ved en kårings-event den 19. september 2022.

Norddjurs Kommunes finaleprojekt, blev nomineret til ekstra-prisen for det mest intelligente naturprojekt. Det var dog Syddjurs Kommune, der løb med dén titel.

Nyhedsbreve om biodiversitet i #DKVild

Du har også mulighed for at læse om årets aktiviteter i årsbrevet 2021 (, eller få det samlede overblik over samtlige nyhedsbreve om biodiversitet i Norddjurs Kommune.

Podcast: lyt til webinar om biodiversitet

Norddjurs Kommune afholdte den 4. november 2021 et webinar om biologisk mangfoldighed og myter om biodiversitet .

Webinaret giver dig et indblik i nogle grundlæggende forudsætninger for biodiversitet og inspirerer til, hvad man selv kan gøre. 

Der er en lille pause midt i, som du også selv kan vælge at holde - ellers kan du lige spole ti minutter frem.

Lyt til biodiversitets-webinaret her

Til webinaret lovede vi også at svare på de spørgsmål, som vi ikke nåede at gennemgå, så

Spørgsmål og svar kan du finde her

Pjecen "Giv Plads til Liv"

Giv plads til liv er en pjece, der guider dig til at lave din egen naturhave og bidrage til mere biodiversitet på villavejen, ved byens mødested eller andre steder.

Gode råd fra pjecen:

  • Undgå at bruge sprøjtemidler
  • Undlad at gøde
  • Bevar/skab næringsfattig jord
  • Skab så stor variation som muligt
  • Skab sammenhæng i tid
  • Skab sammenhæng i rum
  • Udsåning af hjemmehørende arter

 Giv plads til liv (pdf)

Kontakt

Natur-team
Byg og Miljø