Botilbud og bofællesskaber

Norddjurs Kommune har en række botilbud og bofællesskaber for voksne borgere. Dem kan du læse mere om på denne side.

Et aktivt og selvstændigt liv

I vores botilbud og bofællesskaber støttes borgerne i at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Med udgangspunkt i borgernes individuelle behov og ressourcer tilrettelægger vi en hverdag med tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser.

Vi understøtter et aktivt liv og fællesskabet mellem borgerne, deres pårørende og øvrige netværk gennem forskellige aktiviteter og arrangementer.

Borgerne tilbydes støtte inden for en række områder afhængigt af den enkeltes behov. Du kan læse mere om de forskellige muligheder for støtte i Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte. Den finder du i boksen i bunden af siden. Her finder du også links til Norddjurs Kommunes politikker og den socialpolitiske tilgang, som giver ramme og retning for vores arbejde.

Om forskellen på bofællesskaber og botilbud

Vores bofællesskaber er uden døgndækning. Her bor borgere, der har brug for lettere pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne. Borgerne kan dog altid komme i kontakt med en leder eller nattevagt på vagttelefonen, hvis der skulle opstå behov.

Vores botilbud er for borgere, der har brug for omfattende pædagogisk støtte og omsorg. Her er vågent personale døgnet rundt, også i weekenden.

Voksenhandicap

Her kan du læse om vores botilbud og bofællesskaber for borgere med handicap.

Banesvinget er et bofællesskab for voksne borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Du finder os på Centervej i Auning. 

Læs mere om bofællesskaberne på Banesvinget 

Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken er en del af Område Ørsted, Auning og Allingåbro.

Læs mere om Broagervej og Stadionparken

Bofællesskaberne i Ørum er en del af Område Ørum (også kaldet Ørum Bo- og Aktivitetscenter).

Læs mere om bofællesskaberne i Ørum

Kærvang er et botilbud med døgndækning for voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Du finder os på Sygehusvej i Ørsted, hvor vi ligger i forbindelse med botilbuddet Skovvang og Ørsted Aktivitetscenter.

Læs mere om Kærvang

Nyvang Stenvadsvej er en del af Område Ørum (også kaldet Ørum Bo- og Aktivitetscenter). 

Læs mere om Nyvang Stenvadsvej

Nyvang Dystrupvej er en del af Område Ørum (også kaldet Ørum Bo- og Aktivitetscenter).

Læs mere om Nyvang Dystrupvej

Nøddebo er et socialpædagogisk botilbud med vågen nattevagt for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Nøddebo er en del af Område Ørum (også kaldet Ørum Bo- og Aktivitetscenter).

Læs mere om Nøddebo

Skovstjernen er et socialpædagogisk botilbud med døgndækning for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.;

Du finder os på Tove Ditlevsens Vej i Grenaa.

Læs mere om Skovstjernen.

Skovvang er et botilbud med døgndækning for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Du finder os på sygehusvej i Ørsted, hvor vi ligger i forbindelse med botilbuddet Kærvang og Ørsted Aktivitetscenter. 

Læs mere om Skovvang 

Ålunden er et bofællesskab for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Fra Ålunden ydes også bostøtte til borgere, der bor i eget hjem i og omkring Grenaa.

Læs mere om Ålunden

Socialpsykiatri

Her kan du læse om vores bofællesskaber og botilbud for borgere med sindslidelse.

Bofællesskaberne i Glesborg er to socialpsykiatriske bofællesskaber, som ligger på Gl. Rimsøvej og på Valmuevej i Glesborg by.

Fra bofællesskaberne ydes også bostøtte til borgere, som bor i eget hjem i Glesborg og omegn.

Bofællesskaberne i Glesborg

Dolmer Have er et psykiatrisk botilbud, som ligger i smukke landlige omgivelser i udkanten af Grenaa.

Læs mere om Dolmer Have

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang