Byggeri og nedrivning

OPMÆRKSOMHED HENLEDES PÅ AT DER MÅ FORVENTES LÆNGERE SAGSBEHANDLINGSTIDER I SOMMERPERIODEN PGA. AFVIKLING AF FERIE

Når du skal bygge nyt, bygge til, lave væsentlige ombygninger, nedrive eller vil etablere midlertidigt byggeri, mv. kræver det i langt de fleste tilfælde tilladelse fra kommunen.

Du skal søge om tilladelse, før du går i gang og dit byggearbejde må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse. Det gælder også for nedrivning af bygninger.

Det er dit ansvar som ejer, at de oplysninger, der gives til kommunen er korrekte og at alle gældende love, regler og krav til byggeriet overholdes samt er tilstrækkeligt dokumenteret.

Uaktuelle projekter i ansøgningsportalen www.bygogmiljø.dk slettes

Det har kun indflydelse for dig som borger eller virksomhed, hvis du har afsluttede eller kladder liggende i portalen, som er 3 år eller ældre.