Vielser

Inden I kan blive gift, skal Norddjurs Kommune eller Familieretshuset godkende jeres ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæring indsendes via borger.dk.

Navneændring ved vielse søges via borger.dk.

Sagsbehandlingstiden på vielsessager er min. 14 dage, så send jeres ægteskabserklæring i god tid.
En prøvelsesattest kan herefter udstedes 4 mdr. før vielsen.

Tid og sted for vielse kan aftales nærmere med Borgerservice på tlf. 89 59 10 00, efter vi har modtaget jeres ægteskabserklæring eller prøvelsesattest.

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres gæster på jeres bryllupsdag, og vi håber, at I får en fin og mindeværdig oplevelse.

Hvis I begge er: 

  • Er danske eller nordiske statsborgere
  • Har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark 
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Hvis en er jer ikke er:

  • Danske eller nordiske statsborgere
  • Har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Ægteskabserklæring indsendes via Familieretshuset, der herefter sender prøvelsesattest til kommunen.

Vielseslokalet Torvet 1, Grenaa - (max. 30 personer, OBS på trappe for evt. gangbesværede)

Se mere om vielse på Torvet 1

På Rådhuset i Grenaa eller administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro

Baunhøj Mølle - se mere på Vielser i Baunhøj Mølle

Gl. Estrup - se mere på Gl. Estrups hjemmeside

Borgerlig vielse kan efter ønske også foretages andre steder, f.eks. i eget hjem, i haven, ved stranden, i parken osv.

På Rådhuset i Grenaa eller administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro er det muligt for kommunen at stille to vidner til rådighed på hverdage i tidsrummet:

Man-tirs-onsdage kl. 8.30-15.00
Torsdage kl. 8.30-16.30
Fredage kl. 8.30-12.00.

Ved vielser på lørdage medbringer I selv to vidner til at overvære vielsen.

Norddjurs Kommune har givet generel tilladelse til, at andre kommune må foretage vielser i Norddjurs Kommune, ligesom Norddjurs Kommune foretager vielser udenfor kommunegrænsen efter anmodning.

Kontakt

Norddjurs Kommune