Integration

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, vil du komme i kontakt med Jobcenter Norddjurs, når du enten bor eller gerne vil bo i Norddjurs Kommune.

Som ny i Danmark har de fleste en masse spørgsmål, og mange praktiske udfordringer, der skal løses. Her på siden kan du og dine pårørende læse om vores forskellige integrationsindsatser.

Du kan også finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om uddannelse og arbejde, når du er ny i Danmark. 

Du er også altid velkommen til at kontakte os i Jobcenter Norddjurs.

Læs mere her:

Har du spørgsmål til din opholdstilladelse, dit statsborgerskab eller familiesammenføring, kan du finde hjælp her: 

Ny i Danmark 

Living in Denmark 

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, vil du få en beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Norddjurs.

I skal sammen udarbejde en integrationskontrakt. En integrationskontrakt skal indeholde en plan for, hvordan du kommer i uddannelse og/eller arbejde. 

Integrationskontrakten gælder indtil, at du får tidsubegrænset opholdstilladelse.

Samtidig med, at du underskriver din integrationskontrakt, skal du også underskrive en integrationserklæring. Integrationserklæringen skal gøre det danske samfunds værdier og forventninger synlige for dig.

Du vil løbende blive indkaldt til samtale i jobcenteret, hvor vi følger op på de aftaler, vi har indgået med hinanden. 

Når du kommer til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er ledig, kan du muligvis få integrationsydelse.

Når du har fået opholdstilladelse, kan du søge job på lige fod med alle andre.  

I Jobcenter Norddjurs samarbejder vi med dig om at finde et arbejde til dig. Det kan også være, at du har brug for noget uddannelse eller opkvalificering, og det kan vi også hjælpe med.

Læs mere om vores forskellige tilbud om Uddannelse og ledige  og Job på særlige vilkår. 

Alle udlændinge (flygtninge, familiesammenførte og indvandrere) har ret til at lære dansk. Når du kan læse, skrive og tale dansk, kan du klare dig bedre i Danmark.

Du skal gå på sprogskole for at lære det danske sprog. Det er i jobcenteret, at vi henviser dig til danskundervisning, og det er sprogskolen, som vurderer dit sproglige niveau. Det sker ved en samtale på sprogskolen og herefter bestemmer de hvilket hold, du skal gå på.

Hvis du får arbejde, kan du flytte din undervisning til et andet hold. Det skal du aftale med sprogskolen.

Vil du vide mere om sprogskolen? Så besøg vores hjemmeside:

Jobogsprogdjurs.dk

Hvis du har en uddannelse fra dit hjemland, kan du få den vurderet og muligvis anerkendt.

Læs mere her:  

Uddannelses- og Forskningsministeriets

Du kan også få hjælp i Jobcenter Norddjurs.

Hvis du ønsker at modtage integrationsydelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal dine børn i daginstitution og/eller skole. 

Daginstitution og skole
I Jobcenter Norddjurs hjælper vi dig med at få dine børn skrevet op til daginstitution og skole. 

Sundhedsplejerske
Kommunens sundhedsplejersker tilbyder alle flygtninge og familiesammenførte børn under 5 år hjemmebesøg. Du kan tage kontakt til sundhedsplejen eller jobcenteret, hvis du ønsker at bruge tilbuddet. 

Integrationsvejleder
Som familie kan I blive tilbudt en integrationsvejleder, som kan give jer råd og vejledning.

En integrationsvejleder kommer på besøg hjemme hos jer og kan vejlede i forhold til det at skulle være forældre i Danmark - eksempelvis i forhold til skole, daginstitution, fritidstilbud, kost, sengetider m.m.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført og ønsker at vende tilbage til dit hjemland, så kan du kontakte jobcenteret og få råd og vejledning. 

Læs mere på Dansk Flygtningehjælp