Integration

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, vil du komme i kontakt med Jobcenter Norddjurs, når du enten bor eller gerne vil bo i Norddjurs Kommune.

Som ny i Danmark har de fleste en masse spørgsmål, og mange praktiske udfordringer, der skal løses. Her på siden kan du og dine pårørende læse om vores forskellige integrationsindsatser.

Du kan også finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om uddannelse og arbejde, når du er ny i Danmark. 

Du er også altid velkommen til at kontakte os i Jobcenter Norddjurs.

Læs mere her:

Har du spørgsmål til din opholdstilladelse, dit statsborgerskab eller familiesammenføring, kan du finde hjælp her: 

Ny i Danmark 

Living in Denmark 

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, vil du få en beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Norddjurs.

I skal sammen udarbejde en integrationskontrakt. En integrationskontrakt skal indeholde en plan for, hvordan du kommer i uddannelse og/eller arbejde. 

Integrationskontrakten gælder indtil, at du får tidsubegrænset opholdstilladelse.

Samtidig med, at du underskriver din integrationskontrakt, skal du også underskrive en integrationserklæring. Integrationserklæringen skal gøre det danske samfunds værdier og forventninger synlige for dig.

Du vil løbende blive indkaldt til samtale i jobcenteret, hvor vi følger op på de aftaler, vi har indgået med hinanden. 

Integrationsydelse hedder officielt "Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse" og forkortes ofte SHO-ydelse. Det er en økonomisk støtte til dig, som er ledig, og som ikke har haft lovligt ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.

Læs mere om SHO-ydelse

Når du har fået opholdstilladelse, kan du søge job på lige fod med alle andre.  

I Jobcenter Norddjurs samarbejder vi med dig om at finde et arbejde til dig. Det kan også være, at du har brug for noget uddannelse eller opkvalificering, og det kan vi også hjælpe med.

Læs mere om vores forskellige tilbud om Uddannelse og ledige  og Job på særlige vilkår. 

Alle udlændinge (flygtninge, familiesammenførte og indvandrere) har ret til at lære dansk. Når du kan læse, skrive og tale dansk, kan du klare dig bedre i Danmark.

Du skal gå på sprogskole for at lære det danske sprog. Det er i jobcenteret, at vi henviser dig til danskundervisning, og det er sprogskolen, som vurderer dit sproglige niveau. Det sker ved en samtale på sprogskolen og herefter bestemmer de hvilket hold, du skal gå på.

Hvis du får arbejde, kan du flytte din undervisning til et andet hold. Det skal du aftale med sprogskolen.

Vil du vide mere om sprogskolen? Så besøg vores hjemmeside:

Jobogsprogdjurs.dk

Hvis du har en uddannelse fra dit hjemland, kan du få den vurderet og muligvis anerkendt.

Læs mere i Uddannelses- og Forskningsministeriets guide

Hvis du ønsker at modtage integrationsydelse (SHO-ydelse), skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal dine børn i daginstitution og/eller skole. 

Daginstitution og skole
I Jobcenter Norddjurs hjælper vi dig med at få dine børn skrevet op til daginstitution og skole. 

Sundhedsplejerske
Kommunens sundhedsplejersker tilbyder alle flygtninge og familiesammenførte børn under 5 år hjemmebesøg. Du kan tage kontakt til sundhedsplejen eller jobcenteret, hvis du ønsker at bruge tilbuddet. 

Integrationsvejleder
Som familie kan I blive tilbudt en integrationsvejleder, som kan give jer råd og vejledning.

En integrationsvejleder kommer på besøg hjemme hos jer og kan vejlede i forhold til det at skulle være forældre i Danmark - eksempelvis i forhold til skole, daginstitution, fritidstilbud, kost, sengetider m.m.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført og ønsker at vende tilbage til dit hjemland, så har du mulighed for at søge om støtte til repatriering.

Vejledning og ansøgning

Hvis du ønsker vejledning om dine muligheder for at vende tilbage til dit hjemland er første skridt en samtale med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet informationsmateriale om repatriering oversat til en række sprog. Derudover tilbyder Dansk Flygtningehjælp en personlig rådgivningssamtale ud fra deres specialviden om forskellige hjemlande.

Før du taler med Dansk Flygtningehjælp, anbefaler vi, at du udfylder et skema på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Skemaet finder du her

Hvis du efter din snak med Dansk Flygtningehjælp fortsat ønsker at vende tilbage til dit hjemland, vil du i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udfylde en ansøgning om støtte til repatriering. Herefter kontaktes Jobcenter Norddjurs, som afgør, hvad du kan få udbetalt i støtte.

Læs mere om repatriering hos Dansk Flygtningehjælp

Jobcenterets vejledningspligt

Hvis du er i målgruppen for repatriering og allerede er i kontakt med jobcentret, har kommunen pligt til at vejlede dig om mulighederne for repatriering i forbindelse med dine samtaler i jobcentret.

Har du indenfor de seneste 3 år modtaget en kontanthjælpslignende forsørgelsesydelse fra kommunen i minimum 18 måneder, vil du hvert 2. år blive indkaldt af jobcentret til en vejledningssamtale om mulighederne for repatriering. Det gælder også, hvis du aktuelt er i beskæftigelse. 

Jobcentret vil til samtalen spørge dig om dine overvejelser om at vende tilbage til dit hjemland og fortælle dig om repatrieringsordningen samt hvad den indeholder af muligheder, fx den økonomiske støtte og muligheden for at tage på rekognosceringsrejse i dit hjemland. Hvis du er interesseret i at repatriere, vil du blive henvist til Dansk Flygtningehjælp for nærmere vejledning og for udarbejdelse af en ansøgning om støtte.

Integrationsteamet

Når du kommer til Norddjurs Kommune, skal du have etableret dig med et godt og værdigt liv. Det er dit eget ansvar at komme videre, men vi vil gerne hjælpe dig på vej. Integrationstemaet kan blandt andet hjælpe dig med bolig, pas, bestilling af cpr.nr og meget andet.

Din koordinerende sagsbehandler gør følgende:

 • Er koordinerende i forhold til hele din integrationsperiode og har løbende opfølgninger med dig.

 • Udfylder din integrationskontrakt sammen med dig.

 • Tilmelder dig til sprogskole.

 • Tager stilling til, om du skal have lavet en generel helbredsundersøgelse.

 • Kan bevillige mentorforløb.

 • Skal ifølge loven trække i din ydelse, hvis du ikke møder som aftalt på sprogskole, i virksomhedsrettede tilbud og ikke overholder de aftaler, som der bliver indgået.

 • Giver dig generelle råd og vejledning om, hvordan du bedst og hurtigst kommer i ordinært arbejde eller uddannelse.

 • Kan henvise dig til forløb og projekter, der bringer dig tættere på selvforsørgelse.

 • Kontakt til din virksomhedskonsulent.

Hvis du har brug for at tale med din koordinerende sagsbehandler, så skal du lave en aftale om et møde. På den måde er der sikkerhed for, at sagsbehandleren er forberedt, og du risikerer ikke at gå forgæves.

Ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

Du kan også se mere på: Job og jobcenter

 • Vi står klar med en bolig (midlertidig eller permanent), du kan flytte ind i.

 • Der er bestilt standard møbelpakke til dig.

 • Hvis du har fået en permanent bolig, kan vi hjælpe med at søge boligstøtte og lån til indskud.

 • Vi hjælper med at bestille cpr.nr. og MitID.

 • Vi udleverer et aconto beløb den første dag og hjælper med ansøgning om forsørgelse.

 • Du får en generel introduktion til, hvem der gør hvad i kommunen, og hvor man kan få hjælpen.

 • Du får udleveret skemaer til ansøgning om eventuel familiesammenføring og ansøgning om pas. Det er ikke kommunen, der hjælper dig med at udfylde skemaerne, men du får information om, hvem der kan hjælpe dig med at udfylde disse.

Vil du have en aftale med integrationsteamet i Jobcentret så ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

 

Din sagsbehandler tilmelder dig til sprogundervisningen i Norddjurs Kommune.

Inden du kan starte på skolen skal du visiteres.

En visitation er en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvor meget dansk du allerede kan. Det er en lærer på skolen, der visiterer.

I løbet af samtalen taler vi om, hvad dine ønsker til fremtiden i Danmark er, og hvilken baggrund du har fra dit hjemland: Din erfaring på arbejdsmarkedet, hvor mange år du har gået i skole og om du evt. har en uddannelse.

Du kan læse mere på sprogskolens hjemmeside.

Danish classes

Your caseworker will sign you up for language classes at “Norddjurs Kommunes Sprogundervisning”.

Before you can start, you have to be referred.

This means that you will meet with a teacher at the language school, in order to find out how much Danish you know already.

We’ll talk about what kind of future you want in Denmark and what your background is from your home country: your work experience, how many years of school you have behind you and whether you have any professional training or education.

You can read more at the website of the language school.

 

 • Har kontakt til virksomhederne.

 • Kan hjælpe dig med at få en praktikaftale eller et løntilskud, som kan give dig mulighed for, at få et netværk blandt arbejdsgivere og kollegaer.

 • Laver løbende opfølgninger på, hvordan det går med dig og virksomheden.

 • Giver dig råd og vejledning i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet.

Vil du have en aftale med integrationsteamet i Jobcentret så ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

Du kan også se mere på: Job og jobcenter