Seniorpension

Er du tæt på folkepensionsalderen, har du arbejdet i mange år, og har du nedsat arbejdsevne? Så kan seniorpension være en mulighed for dig.

Hvordan får jeg seniorpension?

For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

  • Højst have seks år til folkepensionsalderen
  • Have en varigt nedsat arbejdsevne på maksimum 15 timer om ugen. Din arbejdsevne vurderes i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges om du eventuelt vil kunne klare en anden type job end den, du allerede har
  • Have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er, eller har været, ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre

Hvad betyder ordningen?

Ordningen betyder, at det bliver lettere for dig at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, når du ikke længere kan varetage et almindeligt job eller et job med støtte - for eksempel fleksjob.

Det skal du vide om Seniorpension

Fra 2021 skal du søge om seniorpension digitalt med dit NemID lige her. 

Er du digitalt undtaget, kan jobcentret hjælpe dig med at ansøge.

 

Du kan søge allerede 6 måneder før, du opfylder alderskravet. 

For at få seniorpension skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. 

Du har dog mulighed for at søge allerede seks måneder før, du opfylder alderskravet for seniorpension. 

Man kan søge allerede 6.5 år før man når folkepensionsalderen.

Vær opmærksom: Det kan tage op til et halvt år at behandle din ansøgning.

Fra 2021 er det Seniorpension, som er en myndighed under ATP, der vurderer, om du kan få seniorpension. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til min sag?

Kontakt Jobcenter Vejle, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til følgende:

  • Mulighed for at søge om seniorpension
  • Hjælp til ansøgning
  • Økonomiske konsekvenser
  • Generelt om din situation

Kontakt Jobcenter Norddjurs eller Seniorpension, hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller sag - eksempelvis sagsbehandlingstiden eller hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen. 

Seniorpension skal kontaktes, hvis du har søgt i 2021

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: