Revalidering

Revalidering er en erhvervsrettet støtte til enten en boglig uddannelse, optræning inden for dit arbejdsområde eller opkvalificering til et andet erhverv.

Hvad er revalidering?

Revalidering er et tilbud til dig, hvis du ikke længere kan klare dit nuværende arbejde, eller er uden for arbejdsmarkedet og har en nedsat arbejdsevne. Det kan være på grund af eksempelvis nedslidningsskader, psykiske belastninger eller andet. 

Formålet er, at du skal komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked ved at kvalificere dig til et job, som du kan klare. Det betyder, at hvis du kan komme i arbejde ved hjælp af andre ordninger, som eksempelvis videreuddannelse på almindelig SU, kan du ikke få tilbudt en Revalidering.

Revalidering er altid med udgangspunkt i den kortest vej til arbejdsmarkedet, hvor der bliver lagt en individuel plan for din vej til ordinært arbejde.

Dine muligheder for revalidering

Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at blive omfattet af en revalidering. Dette sker på baggrund af en samlet vurdering ud fra din situation herunder; uddannelse og job baggrund, dine kompetencer, helbredsmæssig tilstand, en lægelig vurdering og sociale situation.

Hvis du har en sag i jobcenteret, skal du kontakte din sagsbehandler, som kan vejlede dig. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: