Hjælpemidler

Jobcentret kan give tilskud til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for medarbejdere med funktionsnedsættelser.

Tilskuddet kan være til undervisningsmateriale, værktøj, mindre arbejdsmaskiner til personlig brug, sænkning af gulve, installation af ramper eller kortvarige kurser i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsredskaberne eller arbejdspladsindretningen skal være af afgørende betydning for, at personen med funktionsnedsættelse kan varetage arbejdet i virksomheden.

For at din arbejdsgiver kan søge om hjælpemiddel, til at stille til rådighed for dig, er det nødvendigt, at du giver din arbejdsgiver fuldmagt til dette. 

Ofte stillede spørgsmål

Jobcentret kan bevilge: 

 • Arbejdsredskaber
 • Arbejdspladsindretning 


 • Lønmodtagere ansat i ordinært job
 • Selvstændige
 • Fleksjobansatte
 • Førtidspensionister ansat i job med løntilskud (tidligere skånejob)
 • Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
 • Ledige, der deltager i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud


Personer i tilbud efter integrationsloven kan bevilges hjælpemidler efter integrationslovens § 24a.
Hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) bevilges til de konkrete arbejdsopgaver i det konkrete job. Såfremt man har behov for
hjælpemidlet i ethvert erhverv, bevilges det i stedet efter Serviceloven. 

 

For at jobcentret kan bevilge hjælpemidler, er det en betingelse at: 

 • Arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på den pågældende arbejdsplads/branche og i den konkrete arbejdsfunktion
 • Hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. 
 • Hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

  Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud til virksomheden. 

 

 • Kontakt enten din egen sagsbehandler eller nøgleperson for hjælpemidler i Jobcenter Norddjurs, hvis du mener, et hjælpemiddel er relevant for dig.

  Skriv mail til nøgleperson på institutionhjaelpemidlerogpersonligassistance@norddjurs.dk

 • Jobcenteret sørger for at indhente den nødvendige dokumentation og de vurderinger, der skal til for at finde det rette hjælpemiddel.

 • Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning kan først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i. 

Eksempler på bevilling af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

ERLING er hørehæmmet og arbejder på en virksomhed, der fabrikerer spændbetonelementer.
Han er bevilget audioudstyr med en speciel vibratorfunktion, så han kan opfatte de nødvendige advarende lydsignaler under sit job i produktionshallen.

ANETTE er blind og arbejder som underviser. Hun er bevilget pc-udstyr med talesyntese samt særlige arbejdsredskaber til speciel placering af pc-udstyret.

ANDERS er selvstændig arkitekt. Han har en øjensygdom, der gør, at hans syn bliver svagere og svagere, og der er risiko for, at han må lukke sin virksomhed. 
Arbejdsredskaber i form af CCTV-forstørrelse, særlige lamper, talegenkendelsesprogram samt to timers personlig assistance om ugen til sekretæropgaver bevirker, at Anders er i stand til at fortsætte med sin virksomhed. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Arbejdsmarkedsafdelingens kontaktperson for handicapkompenserende ordninger.