Demens

Vi vil sætte yderligere fokus på demensområdet og styrke indsatsen for borgere med demens og deres pårørende.

Demens er en fælles betegnelse for en række kroniske og ofte fremskridende sygdomme i hjernen, som fører til tab af intellektuelle funktioner. Sygdommen viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Det kommer ofte snigende, og i begyndelsen kan det være svært at afgøre, om der er tale om en demenssygdom.

I sammenligning med andre sygdomme indebærer demens særlige udfordringer for såvel den sygdomsramte, som for de pårørende og for de medarbejdere, som yder behandling og pleje. Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at have nogen at tale med om de udfordringer, der kan opstå.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man udvikler demens. Nogle af dem kan for eksempel være Alzheimers, blodpropper i hjernen, alkoholmisbrug eller arvelige forhold. Sygdommen kan ikke på nuværende tidspunkt kureres, men der er mulighed for at afhjælpe, lindre og udsætte demenssymptomerne.

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen, og det antages, at hver tredje borger over 85 år har demens.

Nyttige links

www.demenslinien.dk

www.alzheimer.dk

www.netdoktor.dk

www.videnscenterfordemens.dk

www.aeldresagen.dk

Hvad er demens?
Demens er betegnelsen for den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom, der medfører forandringer i hjernen. Sygdommen viser sig typisk hos ældre over 65 år, men man kan også få en demenssygdom som 40 eller 50-årig.


Tegn på demens

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende overblik over daglige gøremål
 • Besvær med at orientere sig
 • Humørsvingninger
 • Nedsat initiativ
 • Social isolation
 • Mistænksomhed
 • Træthed
 • Sprogforstyrrelser
 • Generel ændret adfærd


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror, jeg selv har demens?

 • Tal med dine nærmeste om din bekymring
 • Kontakt din egen læge
 • Kontakt demenskonsulenten i dit nærområde
 • Kontakt Demenslinien på telefon 58 50 58 50 (Anonym og frivillig rådgivning fra Alzheimerforeningen)
 • Kontakt hjemmeplejen


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror én, jeg kender, har en demenssygdom?

 • Støt op om små og større hverdagsproblemer hos vedkommende
 • Tal åbent om problemerne med vedkommende
 • Kontakt demenskonsulenten i dit nærområde


Hvor kan jeg få hjælp?

Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at have nogen at tale med om de udfordringer, der kan opstå. Norddjurs Kommune kan tilbyde:

 • Samtale, støtte og vejledning ved vore demenskoordinatorer
 • Hjemmehjælp tilpasset den enkeltes behov
 • Samarbejde med hjemmesygeplejen og gerontopsykiatrisk afdeling og Demensklinikken (aflastnings- og akutophold)
 • Udredningsophold
 • Tilbud om pårørendegruppe
 • Tilbud om forløb i et af kommunens tre dagcentre.

Prognoserne viser, at antallet af borgere, der lever med demenssygdomme i Norddjurs Kommune vil stige. Med demenspolitikken ønsker vi at tage højde for udfordringerne på området. Vores må er at tilværelsen bliver så god som mulig, både for den enkelte borger med demens og for de pårørende til demente, og at der skabes en sammenhængende indsats på tværs af faggrænser og sektorer med et fælles værdisæt og udgangspunkt.


Norddjurs Kommune kan tilbyde

 • Samtale og støtte ved demenskoordinator
 • Hjemmehjælp tilpasset den enkeltes behov
 • Samarbejde med hjemmesygeplejen, gerontopsykiatrisk afdeling og Demensklinikken
 • Aflastningsophold
 • Tilbud om pårørendegruppe
 • Tilbud om forløb i en af kommunens tre dagscentre.

Der er pt. ikke planlagt aktiviteter eller arrangementer.

Dagcenter Norddjurs

Dagcentre Norddjurs er et tilbud rettet mod borgere med en demensdiagnose, som har svært ved at profitere af kommunens øvrige tilbud, borgere som socialt kan være i samvær med andre.

Læs mere om tilbuddet

Demensansvarlig

Helle Thomsen

Telefon: 89 59 24 12
Mail: ht@norddjurs.dk

Demenskoordinatorer

Hjemmeplejen Allingåbro
Kathrine Kirkegaard Eskildsen, telefon 20 45 19 97
mail: kaes@norddjurs.dk

Hjemmeplejen Glesborg
Inge Kjærholm Aagaard, telefon 21 19 83 11
mail: ika@norddjurs.dk

Hjemmeplejen Grenaa
Anja Josefsen, telefon 21 19 81 71
mail: anj@norddjurs.dk

Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00-9.30.

Ved akut behov udenfor telefontiden kan du altid kontakte hjemmeplejen.