Demens

Vi vil med demenspolitikken have fokus på demensområdet og styrke indsatsen for borgere med demens og deres pårørende.

Demens er en fælles betegnelse for en række kroniske og ofte fremskridende sygdomme i hjernen, som fører til tab af intellektuelle funktioner.

Sygdommen viser sig ved f.eks. dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Det kommer ofte snigende, og i begyndelsen kan det være svært at afgøre, om der er tale om en demenssygdom.

Hvis du oplever symptomer, er det derfor vigtigt altid at tage kontakt til en læge, da der kan være tale om andre sygdomme som kræver behandling.

I sammenligning med andre sygdomme indebærer demens særlige udfordringer for såvel den sygdomsramte, som for de pårørende og for de medarbejdere, som yder behandling og pleje. Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at have nogen at tale med om de udfordringer, der kan opstå.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man udvikler demens. Nogle af dem kan for eksempel være Alzheimers, blodpropper i hjernen, alkoholmisbrug eller arvelige forhold. Sygdommen kan ikke på nuværende tidspunkt kureres, men der er mulighed for at afhjælpe, lindre og udsætte demenssymptomerne.

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom, der medfører forandringer i hjernen.

Sygdommen viser sig typisk hos ældre over 65 år, men man kan også få en demenssygdom som 40 eller 50-årig.

Tegn på demens

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende overblik over daglige gøremål
 • Besvær med at orientere sig
 • Humørsvingninger
 • Nedsat initiativ
 • Social isolation
 • Mistænksomhed
 • Træthed
 • Sprogforstyrrelser
 • Generel ændret adfærd.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror, jeg selv har demens?

 • Tal med dine nærmeste om din bekymring
 • Kontakt din egen læge
 • Kontakt demenskoordinatoren i dit nærområde
 • Kontakt Demenslinien på telefon 58 50 58 50 (Anonym og frivillig rådgivning fra Alzheimerforeningen)
 • Kontakt hjemmeplejen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror én, jeg kender, har en demenssygdom?

 • Støt op om små og større hverdagsproblemer hos vedkommende
 • Tal åbent om problemerne med vedkommende
 • Kontakt demenskoordinatoren i dit nærområde
 • Tilbyd ledsagelse til indkøb, fritidsaktiviteter og andre ærinder.

Hvor kan jeg få hjælp?

Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at have nogen at tale med om de udfordringer, der kan opstå. Norddjurs Kommune kan tilbyde:

 • Samtale, støtte og vejledning af en demenskoordinator
 • Hjemmehjælp og træning tilpasset den enkeltes behov
 • Samarbejde med hjemmesygeplejen, gerontopsykiatrisk afdeling og Demensklinikken
 • Udrednings, aflastnings- eller akutophold
 • Tilbud om pårørendegruppe
 • Tilbud om forløb i et af kommunens tre dagcentre for demens.

Prognoserne viser, at antallet af borgere, der lever med demenssygdomme i Norddjurs Kommune vil stige.

Med demenspolitikken ønsker vi at tage højde for udfordringerne på området.

Vores mål er at tilværelsen bliver så god som mulig, både for den enkelte borger med demens og for de pårørende, og at der skabes en sammenhængende indsats på tværs af faggrænser og sektorer med et fælles værdisæt og udgangspunkt.

Som pårørende til et menneske med demens har man brug for kontakt til professionelle i forhold til at få svar på praktiske og sygdomsrelaterede spørgsmål. Men rigtig mange oplever også, at de har brug for at dele erfaringer om livet som pårørende, og opbygge et netværk med andre i en lignende situation. 

I Norddjurs Kommune har vi derfor et tilbud til pårørende, hvor man kan mødes med ligesindede.  

Ægtefæller eller samlevere til personer der lever med en demenssygdom mødes ca. en gang om måneden, andre nære relationer som f.eks. voksne børn, søskende mødes ca. hver 3. måned. 

For begge målgrupper gælder, at mødested og tid aftales fra gang til gang. Under fanen ”Kommende aktiviteter og arrangementer” kan du følge med i, hvor og hvornår det næste møde finder sted.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte en af demenskoordinatorerne, se kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Dagcenter Norddjurs

Dagcentre Norddjurs er et tilbud rettet mod borgere med en demensdiagnose, som har svært ved at profitere af kommunens øvrige tilbud, borgere som socialt kan være i samvær med andre.

Læs mere om tilbuddet

Demens

Demens er ikke en specifik sygdom, men er et tegn på sygdom i hjernen, som viser sig ved svækkede kognitive funktioner. Dette kan vise sig ved eksempelvis svigtende hukommelse og koncentrationsevne, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ofte ledsaget af ændringer i personlighed og adfærd.

Demenskoordinatorer

Inge Kjærholm Aagaard

Telefon: 21 19 83 11

Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00-9.30.

Mail:ika@norddjurs.dk

Ved akut behov udenfor telefontiden kan du altid kontakte hjemmeplejen.


Anja Josefsen

Telefon: 21 19 81 71

Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00-9.30.

Mail:anj@norddjurs.dk

Ved akut behov udenfor telefontiden kan du altid kontakte hjemmeplejen.