Sygeplejeklinikkerne i Norddjurs Kommune

Sygeplejeklinikkerne er en del af Norddjurs Kommunes tilbud til borgere, som er visiteret til sygepleje.

Sygeplejeklinikkerne i Norddjurs Kommune er ikke åbne klinikker. Det vil sige, at du skal være henvist af f.eks. sygehus, praktiserende læge, eller have truffet aftale med en af kommunens sygeplejersker, inden du kommer i klinikken. Når du er blevet henvist til klinikken kan du ringe og aftale en tid. Vi forsøger at lave aftaler der passer dig, derfor kan behov for sygepleje godt passe sammen med et aktivt liv.

Hvis du bliver forhindret i at komme til den aftalte tid, bedes du ringe til den klinik du er tilknyttet mellem kl. 7.30-8.30.

Transport til klinikken foregår på samme måde som når du skal til læge eller tandlæge. Du skal altså selv betale for transporten, og selv kunne møde op evt. ved hjælp af pårørende, offentlig transport, taxa eller andet.

Auning
Klinikken er placeret ved Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning

Glesborg
Klinikken er placeret ved Plejecenter Glesborg
Valmuevej 2
8585 Glesborg

Grenaa
Klinikken er placeret i Sundhedshuset
Sygehusvej 15, stuen
8500 Grenaa

Åbent alle hverdage i dagtimerne, samt aften efter aftale.

I klinikkerne kan vi blandt andet hjælpe dig med sårbehandling, injektioner, skift af kateter, medicinadministration, stomipleje, kompressionsbehandling inkl. måltagning, vejledning omkring kontinens, diabetes, og generel rådgivning omkring forskellige sygdomsforløb eller andet relevant.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende sygepleje, henvises du til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sygepleje, som du finder under Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder.

Afbud til klinikken mellem kl. 7.30-8.30

Auning: 89 59 20 20

Glesborg: 89 59 20 20

Grenaa: 40 23 93 83

Vi forsøger at lave aftaler der passer dig!

Derfor har alle tre sygeplejeklinikker i Norddjurs Kommune åbent alle hverdage i dagtimerne, samt aften efter aftale.