Livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød pårørende skal begraves.

Hvis du vil passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om et plejevederlag, der kan erstatte din indkomst, mens du er på orlov. Læs mere på  borger.dk.

Her kan du også læse mere om mulighed for begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

I Norddjurs Kommune findes der også forskellige muligheder for at få støtte og hjælp i en svær tid. Det kan ikke fjerne din sorg, men måske kan det hjælpe dig med, bedre at bære sorgen og den forandrede hverdag. Nedenfor er listet en række forskellige muligheder.

Har du mistet din ægtefælle, får du tilbudt besøg af en forebyggelseskonsulent fra Norddjurs Kommune.

I det tilfælde du mister din samlever skal du selv kontakte os, da vi ikke får oplysningerne fra folkeregisteret.

Kontaktoplysninger
Forebyggelseskonsulenterne i Norddjurs Kommune
Telefon 89 59 30 12 / Hverdage kl. 8.00-9.00
Mail: Sundhedsskolen@norddjurs.dk

Sorggruppe folkekirken er en sorggruppe, der rettes mod voksne i Grenaa.

Kontaktperson
Christina Philipstatt
Telefon 29 10 32 37

Sorggruppen i Vestre Pastorat rettes mod voksne.

Kontaktperson
Louise Eyermann
Telefon 25 70 80 28

Samtalegruppe om sorg og tab for børn og unge er et tilbud under UngNorddjurs.

Initiativet henvender sig til børn og unge hvis mor, far eller søskende er livstruende syg eller død.

Læs mere om samtalegruppen på ungnorddjurs.dk

 

I samarbejde med Norddjurs Kommune har Meilgaard Gods udlagt et stykke fredskov til skovbegravelsesplads:.

Meilgaard Skovbegravelsesplads
Kastbjergvej 18A, 8585 Glesborg
Læs mere her: Meilgaard Skovbegravelsesplads i Overskoven på Djursland

Det er muligt at erhverve et gravsted i fredskoven. Skovbegravelsespladsen er ikke indviet jord, og der kan kun nedsættes urner.
Ved spørgsmål til reservationer eller erhvervelser af urnegravsteder, urnenedsættelser eller skovbegravelse generelt – ring eller send en mail.

Telefon: 42 90 90 62
Mail: info@skovbegravelse.dk
Hjemmeside: www.skovbegravelse.dk

Vågetjenesten

Vågetjenesten giver medmenneskelig nærvær til døende i den sidste periode inden døden indtræffer.

Læs mere på Røde Kors

Læs mere om plejevederlag