Aftaler og Stamkort

Aftaler og Stamkort er udviklet i samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Aftaler er en digital kalender på sundhed.dk, hvor du kan se dine aftaler med hospital, kommunal sundhed og pleje samt praktiserende læge og speciallæger. Pårørende kan få adgang til Aftaler med en fuldmagt. Løsningen giver også sundhedspersoner adgang til at se borgernes aftaler på tværs i sundhedsvæsenet.

Du kan fx se dine aftaler med:

  • Praktiserende læge
  • Hospitaler
  • Speciallæge
  • Hjemmesygeplejerske

Læs mere om Aftaler

Læs mere om fuldmagt til pårørende

Stamkort giver dig mulighed for at udfylde deres personlige oplysninger, fx pårørende og telefonnummer, på sundhed.dk. Sundhedspersoner har også adgang til stamkortet og kan dermed få et samlet overblik over borgernes stamdata på tværs i sundhedsvæsenet.

Du kan fx opdatere dit stamkort med:

  • Dit telefonnummer
  • Dine pårørende
  • Midlertidig adresse
  • Dit foretrukne sprog
  • Din tandlæge

Læs mere om stamkort

Sundhedspersoner må kun se Aftaler og oplysninger i Stamkort hos borgere, som de har i behandling, og hvis det er relevant for behandlingen. Borgeren har mulighed for at spærre for deling af oplysningerne.

Læs mere om spærring

Sundhedspersonalet må kun se dine aftaler og oplysninger i dit stamkort, hvis du er i behandling hos dem, og hvis det er relevant for din behandling.

Hvis du ikke ønsker, at andre i sundhedsvæsenet skal kunne se dem, kan du spærre for deling på sundhed.dk/spaerring.

Hvis du ikke har MitID, kan du ringe til Sundhedsdatastyrelsen på 32 68 39 00 og taste 2.

Brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at se dine aftaler eller opdatere dit stamkort, kan du give dine pårørende fuldmagt. Læs hvordan på sundhed.dk/fuldmagt.

Sundhedspersonalet, hvor du er i behandling, kan også hjælpe dig med at rette i dit stamkort, ligesom de kan hjælpe dig med at få overblik over dine aftaler. Du kan fx spørge din praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske om hjælp.

Har vi dit rigtige nummer? Kontakt sundhed.dk