Sygepleje

Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Du vil uanset alder kunne få hjælp fra den kommunale sygepleje. Henvisning til sygepleje sker via praktiserende læge, speciallæge, eller du kan blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospital.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker, men plejen kan ved behov også foregå i dit eget hjem.

I den kommunale sygepleje har vi ansat dygtige sygeplejersker, som har specialiseret sig indenfor flere sundhedsfaglige specialer. De kan blandt andet hjælpe dig med problemer eller spørgsmål om demens, diabetes, ernæring, hjertesygdomme, inkontinens, KOL, misbrugsbehandling, palliativ behandling, psykiatri, sårbehandling og meget mere. 

Opfølgende hjemmebesøg er et tilbud til dig der er over 65 år, og er blevet udskrevet fra hospitalet. Formålet med besøget er at skabe sammenhæng og for at forhindre, at du bliver genindlagt.

 Når vi besøger dig er det blandt andet for 

  • at høre hvordan det går
  • at afklare tvivlsspørgsmål
  • at følge op på medicinændringer og anbefalinger fra sygehuset
  • sammen med dig vurdere, om hverdagen fungerer mv.

I den kommunale sygepleje gennemføres regelmæssigt interne og eksterne tilsyn med kvaliteten. Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn - dvs. tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Rapporterne gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde på deres hjemmeside.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Rapporterne for de kommunale tilsyn er listet nedenfor

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Allingåbro

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Glesborg

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Grenaa

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende sygepleje henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sygepleje som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.

Kompressionsstrømper er lægeligt ordineret til borgere der kronisk ødem (hævede underben) og bevilliges via kommunens visitation. 

Kompressionsstrømper skal opmåles 1 gang årligt i kommunens sygeplejeklinikker. 

Se mere om kompressionsstrømper i vores video:

Kontakt Sygeplejen

Telefon: 89 59 10 20

Sygeplejeklinikkerne

Sygeplejeklinikkerne er en del af Norddjurs Kommunes tilbud til borgere, som er visiteret til sygepleje.

Læs mere om de tre sygeplejeklinikker i Norddjurs Kommune.