Parkering

Her kan du få oplysninger om de særlige regler, der gælder for standsning og parkering.

I Norddjurs Kommune er det gratis at parkere på offentlige parkeringspladser, når de lokale p-skilte overholdes.

Ved parkering af dit køretøj skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven.

Læs om reglerne for parkering

I Norddjurs Kommune er en række gratis parkeringspladser reserveret til trafikanter med handicapskilt eller parkeringskort.

Betingelserne for at benytte de reserverede p-båse er, at bilen er forsynet med et godkendt handicapskilt/parkeringskort, der udleveres af Danske Handicaporganisationers Brugerservice eller på www.handicap.dk.

Skema til brug for ansøgning om kortene kan eventuelt hentes i Borgerservice, Rådhuset, Grenaa.

Det godkendte handicapskilt/parkeringskort giver følgende rettigheder:

 • Indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Men du må ikke over­træde standsningsforbud.
 • Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt.
 • Tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt. Med min­dre at der på skiltet med handicapsymbolet på parkeringspladsen er påtegnet en tidsbegrænsning - så skal denne følges, og man skal huske at indstille p-skiven.
 • Tidsubegrænset, hvor der er billetautomater (parkometer eller parkomat). Du skal ved ankomsten betale automatens maksimumbeløb - med mindre man lokalt har vedtaget, at det skal være billigere eller gratis7

I Norddjurs Kommune er der ikke på nuværende tidspunkt billet­automater.

Der er afmærkede p-båse til trafikanter enten med handicapskilt eller parkeringskort følgende steder, hvor tallet i () angiver antallet af p-båse det pågældende sted:

 • Allingåbro
 • Kirkestien - Rådhuset (1)
 • Auning
 • Banesvinget (2)
 • Mølletorvet - p-plads ved Alta (1)
 • Centervej - ved Superbrugsen (3)                                                                     
 • Centervej - ved Netto 1)
 • Fjellerup Strand
 • Vestre Klitvej (5)
 • Grenaa
 • Fuglsangvej - Polderrev p-plads (3)
 • Grisetorvet - p-pladsen (1)
 • Havneplads (1)
 • Kannikegade - p-pladsen (1)
 • Kærvej - p-plads ved Kulturhuset (5)
 • Markedsgade - p-pladsen bag Rådhuset (1)
 • Nørregade - p-pladsen ved Nørregade 16-18 (1)
 • Posthaven - p-pladsen (1)
 • Søndergade - p-pladsen ved Super Best (2)
 • Rosengade - p-pladsen (1)
 • Stationspladsen (2)
 • Torvet (2)
 • Ågade (1)
 • Østerbrogade - p-pladsen bag bowlingcentret (4)
 • Trustrup
 • Stationsgade - p-plads ved kulturhuset (1)
 • Ørsted
 • Rougsøvej - biblioteket (1)

I Norddjurs Kommune er der parkeringskontrol på parkeringspladser og veje.

Parkeringskontrollen i Norddjurs Kommune udføres efter love godkendt af Trafik­ministeriet samt Færdselsstyrelsen, tilsvarende andre steder i Danmark samt efter bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norddjurs Kommune, som kan ses nedenfor på denne side.
 
P-skive skal bruges, hvor der er tidsbegrænset parkering.

Se bekendtgørelse om parkeringsskiver

Ved overtrædelse af færdselsloven, hvilket også er p-skivereglen, vil man kunne få en p-afgift, som i øjeblikket er på 510 kr.

Ordningen gælder også udenlandske køretøjer.

Parkeringskontrollen udføres af parkeringskontrollører fra Norddjurs Kommune og administrationen bliver varetaget af Parkeringskontrol Nord Ålborg.

Bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norddjurs Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92c, stk. 4 fastsætter Norddjurs Kommune herved – med samtykke af Østjyllands Politi – følgende supplerende bestemmelser om parkering i Norddjurs Kommune inden for de med byzonetavler E55, tættere bebyggede områder, afmærkede områder.

Færdselslovens almindelige bestemmelser samt lokale bestemmelser om standsning og parkering angivet ved skiltning eller anden afmærkning, ændres ikke ved reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 1. Der må ikke parkers særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§ 2. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg., samt påhængskøretøjer, må ikke parkeres mere end 4 timer, medmindre der findes særligt afmærkede steder for sådanne køretøjer.

§ 3. På veje, hvor der er etableret en tidsbegrænset parkering, er køretøjer, forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til området, fritaget for tidsbegrænsningen. Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørens ruder, og den skal tydeligt kunne læses udefra.

§ 4. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121, stk. 1.

§ 5. Norddjurs Kommune har indgået aftale med Aalborg Kommune i medfør af færdselslovens § 122a, stk. 2 om, at indsigelser mod afgifter udstedt af den kommunale parkeringskontrol behandles af Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune.

§ 6. Denne parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 12. oktober 2018. Samtidig ophæves parkeringsbekendtgørelse for Norddjurs Kommune af 13. marts 2018.

I forbindelse med kortvarige arrangementer er der mulighed for at få en parkeringsdispensation, således at parkering vil kunne foregå lovligt på steder, hvor der er etableret tidbegrænset parkering.

I Norddjurs Kommune er der mulighed for, at firmabiler m.fl. i forbindelse med udøvelse af opgaver kan få rådighedstilladelse til fri parkering på torve, pladser og fortove. På den er det muligt at holde tæt ved stedet, hvor opgaven skal foregå.

Læs mere her

Kontakt

Vej og Ejendom