Parkeringsdispensation

I særlige tilfælde kan parkeringsdispensationer udstedes til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres. Det kan eksempelvis være ud over den tilladte parkeringstid hvor der er tidsbegrænset parkering eller steder hvor der er parkeringsforbud.

Ansøgning om parkeringsdispensation skal ske gennem selvbetjeningsløsningen nedenfor. Inden du gennemfører selvbetjeningsløsningen, er det vigtigt, at du har læst og accepteret retningslinjerne på denne side. Parkeringsdispensationen vil kun blive udstedt såfremt ansøgningen opfylder retningslinjerne.

I enkelte tilfælde kan der ved akut behov udstedes en parkeringsdispensation ved personligt fremmøde hos Borgerservice på Rådhuset i Grenaa via Rådhusbetjenten eller tlf. 89 59 10 00.

Generelt om parkeringsdispensationer:

 • Dispensationen er gratis.
 • Dispensationen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til.
 • Du modtager parkeringsdispensationen pr. mail. Dispensationen gives normalt indenfor 1-3 hverdage.
 • Dispensationen skal ligge synlig i forruden af det pågældende køretøj. I modsat fald vil der ved P-kontrol kunne gives en P-afgift
 • Konstateret misbrug eller ukorrekte oplysninger ifm. erhvervelse af en parkeringsdispensation kan medføre inddragelse af dispensationen med øjeblikkelig virkning.

Det skal du have klar, inden du ansøger

 • MitID
 • Firmanavn/navn og adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Adresse på stedet for parkeringen
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e for dispensationen)

Retningslinjer for parkeringsdispensationer

Parkeringsdispensationer er midlertidige og udstedes kun til den periode der er behov for dispensationen. Dispensationerne kan udstedes til:

 • Håndværkere (ifm. renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
 • Flyttebiler (dog også privatbil m/trailer ifm. flytning)
 • Parkering ifm. akutte arbejdsopgaver
 • Parkering ifm. enkeltstående offentlige arrangementer, hvor bilen indgår som en nødvendig del af arrangementet
 • Parkering for gangbesværede ved arbejdsplads, læge eller speciallæge

Der vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet på nødvendigheden for dispensationen. Dispensationen vil kun blive givet såfremt den vurderes nødvendig iht. formålet og der er ikke er trafikale hensyn som taler imod at give dispensation.

Kontakt

Borgerservice på rådhuset i Grenaa på email: borgerservice@norddjurs.dk

eller Vej og Ejendom på email: vejogejendom@norddjurs.dk