Hjælpemidler

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller tilskud til ændring i boligindretning.

I menuen til venstre kan læse mere om de enkelte hjælpemidler, samt finde information om, hvordan du søger.

Læs om kommunens sagsbehandlingsfrister her 

Her kan du finde en samlet liste over alle vores ansøgningsskemaer. Du kan finde mere information om de enkelte hjælpemidler i menuen til venstre.

Andet hjælpemiddel/forbrugsgode

Arbejdsstol

Boligændring 

El-køretøj/3-hjulet cykel

Hjælpemidler og forbrugsgoder 

Hjælpemotor til kørestol og el-kørestol

Kompressionsprodukt

Kropsbårne hjælpemidler (borger.dk)

Kørestol

Logopæd

Rollator

Servicehund

Støtte til køb eller særlig indretning af bil (borger.dk) 

Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale Hotline.

Når du har fået bevilliget et hjælpemiddel af Norddjurs Kommune, skal du som udgangspunkt selv hente det på hjælpemiddeldepotet. Dato for udlevering aftales med visitator.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker kan du, efter aftale med visitator, indlevere det til reparation i Hjælpemiddeldepotets åbningstid. Vi bestræber os på at reparere dit hjælpemiddel så hurtigt som muligt, men der kan forekomme ventetid. Når du afleverer dit hjælpemiddel til reparation, skal det rent.

Hvis du ikke længere har brug for dine hjælpemidler, skal du aflevere dem på hjælpemiddeldepotet. Hvis du ikke har mulighed for selv at aflevere dine hjælpemidler, kan der laves en aftale med Hjælpemiddeldepotet omkring afhentning.

KvikService er et tilbud om hurtig sagsbehandling, når det drejer sig om basishjælpemidler.

Læs mere om KvikService her

Frit valg af hjælpemidler

De fleste hjælpemidler bevilges af kommunen efter § 112 i Lov om social service. Kommunen bevilger det hjælpemiddel, som findes bedst egnet og billigst i forhold til din funktionsnedsættelse.

Er du berettiget til hjælpemidler, kan du vælge om kommunen skal levere det, eller om du selv vil anskaffe det. Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at anskaffe, bortfalder muligheden for frit valg.

Hjælpemidler til brug for personalet og som er omfattet af arbejdsmiljøloven giver ikke mulighed for frit valg.

Når du vælger selv at købe dit hjælpemiddel, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du kan få ekstra udgifter.
 • Det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til kravene til egnethed.
 • Du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis hjælpemidlet ikke lever op til kravspecifikationerne.
 • Der kan gå længere tid, før du får dit hjælpemiddel. Ligeledes kan du forvente længere ventetid ved reparation.
 • Kommunen leverer hjælpemidlet fra eget depot.
 • Hvis der ikke er et egnet hjælpemiddel på kommunens depot, sørger kommunen for, at indkøbe hjælpemidlet.
 • Kommunen vælger leverandør.
 • Ved behov instruerer kommunen i brugen af hjælpemidlet og sørger for justering, tilretning og levering.
 • Kommunen har det fulde ansvar for, at hjælpemidlet opfylder de behov, du har.
 • Reparation af hjælpemidlet udføres af kommunen uden udgift for dig.
 • Eventuelle udgifter til drift og vedligeholdelse af hjælpemidler afholdes dog af dig selv.
 • Hjælpemidlet skal leveres retur til kommunen, når du ikke har brug for det længere.

Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, hvor det fremgår, hvilke faglige krav, der er til hjælpemidlet, samt prisen på det hjælpemiddel, som kommunen kunne have stillet til rådighed.

Valg af leverandør
Du har i henhold til §112 i Lov om social service mulighed for at vælge et andet hjælpemiddel, end det kommunen har bevilget og kan frit vælge leverandør af hjælpemidlet. Det er dit ansvar at undersøge markedet for alternativer til det bevilgede hjælpemiddel. Det er en betingelse, at leverandøren er momsregistreret. Du bør sikre dig, at leverandøren er i stand til at levere reservedele til hjælpemidlet.

Hvem køber dit hjælpemiddel?
Du køber selv dit hjælpemiddel ud fra de krav og specifikationer, der står i din bevilling.

Hvem betaler dit hjælpemiddel?
Kommunen betaler det beløb, som svarer til den pris, kommunen selv kan anskaffe det allerede bevilgede hjælpemiddel til. Du betaler den eventuelle merudgift, der måtte være. Du skal selv afholde de udgifter, som du evt. får i forbindelse med det frie valg – fx til transport til afprøvning. Du køber selv hjælpemidlet hos den valgte leverandør. Din del af betalingen skal du selv afregne med leverandøren. Kommunens andel afregnes mellem leverandør og kommune.

Leveringstid
Den valgte leverandør leverer dit hjælpemiddel og leveringstiden afhænger af leverandøren.

Hvem har ansvaret?
Det hjælpemiddel, du selv vælger, skal opfylde de krav, der er opstillet i kommunens bevilling. Det er dit ansvar at sikre dette. Du mister retten til tilskud fra kommunen, hvis hjælpemidlet ikke opfylder kravene. Er der lang ventetid på det hjælpemiddel, du vælger at købe, kompenserer kommunen ikke med et andet hjælpemiddel i ventetiden. Leverandøren instruerer i brugen af hjælpemidlet og sørger for justering, tilpasning og levering. Når du har fundet frem til det hjælpemiddel, du ønsker, skal du kontakte Visitations- og Hjælpemiddelafdelingen, som vil vurdere, om betingelserne til støtte er opfyldt.

Reparation og vedligeholdelse
Du har ansvaret for at vedligeholde hjælpemidlet. Du skal søge om hjælp til reparation af hjælpemidlet, inden reparationen udføres. Har du tilkøbt en særlig funktion til hjælpemidlet, skal du selv afholde udgiften til reparation af denne. Medfører det frie valg ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller udskiftninger, skal udgifterne afholdes af dig selv.

Ejendomsret
Hjælpemidlet er kommunens ejendom, også selvom du har haft en egenbetaling. Hvis hjælpemidlet har fået en generel forøget anvendelighed, får du refunderet en del af din egenbetaling, hvis du leverer hjælpemidlet tilbage inden 4 år. En betingelse er, at din  genbetaling har været over 2500,00 kr. Egenbetaling over 2500,00 kr nedskrives med 1/48 for hver måned. Hjælpemidlet skal leveres retur til kommunen, når du ikke har brug for det længere.

Reparation af hjælpemidler

Ring direkte til Hjælpemiddeldepotet ved behov for reparation af hjælpemidler.

Ring hovednummeret på 85 59 10 29 og tast 3. Telefonen er åben alle hverdage kl. 8-10.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til hjælpemidler, er du velkommen til at kontakte visitationen.
 
 
Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 8.00-12.00.
 
Telefon: 89 59 10 29
Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet

Åbningstider
Alle hverdage kl. 9-14

Afhentning og aflevering af hjælpemidler foregår på en aftalt dato indenfor åbningstiden.

Adresse
Kalorievej 4
8500 Grenaa