Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Violskrænten indgang

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården ligger tæt på centrum i Grenaa med udsigt over byens tage. Der er ved centeret anlagt en stor dejlig have med blomster, kunst, petanquebane mm. til stor glæde for vores beboere.

Det er vores vigtigste prioritet at lære nye beboere godt at kende, så overgangen til den nye tilværelse hos os kan blive så ukompliceret som mulig.

Vi tilgodeser den enkelte, så der er plads til at være sig selv - hver for sig og sammen.

Organisationsdiagram 

Navn Titel Telefon Mail
Espen Cramer Korsvold Plejecenterleder 21 38 39 69 esko@norddjurs.dk
Helle Schmidt Kjeldgaard Afdelingsleder (Bo-enhed A-B-C) 40 12 37 93 hsk@norddjurs.dk
Mette Gert Nielsen Afdelingsleder (Bo-enhed D-E-F)  23 42 53 41 metni@norddjurs.dk
Sandie Ditlevsen Skaaning Afdelingsleder (Bo-enhed G-H-I) 40 13 25 29 sads@norddjurs.dk
Pernille Larsen Faglig koordinator 40 12 07 99 perl@norddjurs.dk
Lise Henneberg Centersygeplejerske (Bo-enhed A-B-C) 21 69 94 15 lhn@norddjurs.dk 
Laura Malene Svinth Claesson Centersygeplejerske (Bo-enhed D-E-F)  29 32 90 46 lmsc@norddjurs.dk
Line Sørensen  Centersygeplejerske (Bo-enhed G-H-I) 30 62 60 57 linels@norddjurs.dk
Heidi Kjeldsen Kolding Ergoterapeut 40 12 17 98 hkp@norddjurs.dk
Heidi Kjeldsen Kolding Demens nøgleperson (Bo-enhed A-B-C) 40 12 17 98 hkp@norddjurs.dk
Anita Bjerring Gunderson Demens nøgleperson (Bo-enhed D-E-F)   anbg@norddjurs.dk
Irina Kristina Lenbroch Andersen Demens nøgleperson (Bo-enhed G-H-I)   iklk@norddjurs.dk
Per Svensson Teknisk serviceleder 40 41 60 04 pes@norddjurs.dk
Køkken   51 71 69 96  
       
Afdelinger      
Bo-enhed A, st. th.   23 28 50 12  
Bo-enhed B, 1. th.   21 30 61 19  
Bo-enhed C, 2. th.   30 68 99 16  
Bo-enhed D, st. tv.   23 31 14 40  
Bo-enhed E, 1. tv.   40 24 94 93  
Bo-enhed F, 2. tv.   24 87 34 57  
Bo-enhed G, st.   40 19 34 69  
Bo-enhed H, 1. sal   24 66 02 36  
Bo-enhed I, 2. sal   40 25 81 35  

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården ønsker at skabe et levende og aktivt miljø, der er med til at støtte op omkring bevarelse af sociale relationer, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen, så egenomsorg og livskvalitet bevares længst muligt.

Dagligdagen skal være præget af det gode hverdagsliv, så du får mulighed for at bevare dine færdigheder og ressourcer længst mulig.

Efter indflytning på plejecentret tilbydes du en aktivitetssamtale hvor de forskellige aktiviteter bliver gennemgået. Ved samtalen har du mulighed for at tilmelde dig aktiviteterne, så de kan blive en fast del af din hverdag.

De fleste aktiviteter kører med faste intervaller. Nogle aktiviteter går igen uge efter uge, mens andre er hver anden uge, eller f.eks. én gang i måneden.

Der laves løbende nyhedsbreve, hvor der blandt andet er omtale af, hvad der sker på plejecenteret.

På Plejecenter Violskrænten og Grønnegården har vi ansat aktivitetsmedarbejdere, som er med til at gøre en stor forskel for vores beboere.
 
Sammen med de andre medarbejdere og de frivillige sørger de for, at beboerne får en hverdag, hvor alle dage ikke er ens, og hvor de har mulighed for at deltage i aktiviteter både inde og udenfor plejecentrene.
 
I videoen fortæller aktivitetsmedarbejder Kirsten om, hvad det kræver at være aktivitetsmedarbejder, og hvorfor hun er så glad for netop det job.

Som frivillig giver du noget af din tid og af dig selv for at gøre dagen bedre for andre. Men du får endnu mere igen!

Du er med til at arranger mange aktiviteter på plejecentret, blandt andet mandagssang, søndagscafé, bankospil, og køreture ud i det blå.

Du bidrager generelt til, at hverdagen bliver god og indholdsrig for beboerne. Du bidrager i det omfang du har lyst og vælger selv, hvad du vil bidrage med. Alt gør en forskel! 

Hvis du vil vide mere om at være frivillig på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården, kan du kontakte Heidi Kjeldsen Kolding på telefon 40 12 17 98.

På Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er du som pårørende en naturlig del af hverdagen. Måske har du hjemmebagte boller med, eller en god idé til den næste fest vi holder sammen.

En del af måltiderne forbereder vi selv her på centret, ud fra beboernes egne ønsker og behov.

Får du gæster eller ønsker du at markere en særlig lejlighed kan du låne caféen eller mødelokalet efter forudgående aftale med køkkenet.

Stjernecaféen eller mødelokalet kan bookes ved henvendelse til køkkenet i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 7.00-13.30 på telefon 51 71 69 96.

 

Vågetjenesten giver medmenneskelig nærvær til døende i den sidste periode inden døden indtræffer.

Vågetjenestens opgaver løses i samarbejde med plejepersonalet og kan ikke erstatte den daglige pleje og omsorg.

Læs mere på Røde Kors.

Kontakt

Violskrænten og Grønnegården

Violskrænten 13
8500 Grenaa

Telefon 24 79 94 99

EAN  579 800 440 1194

Smiley rapporter

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse Smiley rapporterne for Plejecenter Violskrænten & Grønnegården.

Link til kontrolrapport på fødevarestyrelsens hjemmeside