Feriegæst i kommunen

Hvis du er bosiddende i en anden kommune og berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i Norddjurs Kommune, f.eks. i forbindelse med et sommerhusophold.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode. Hjælpen skal bestilles senest to uger inden ankomst. Det er Norddjurs Kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Bestilling af hjemmehjælp til feriegæster

Har du behov for hjemmepleje under dit ferieophold i Norddjurs Kommune, leveres hjælpen af den kommunale hjemmepleje. Det er Norddjurs Kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Får du hjælp til personlig pleje, skal din hjemkommune medsende en beskrivelse af dit funktionsniveau og den vanlige hjælp.

Du skal selv medbringe alt til personlig pleje herunder sæbe, engangsvaskeklude, engangshandsker, bleer, underlag o.l.

Norddjurs Kommune udlejer eller udlåner ikke personlige hjælpemidler til feriegæster. Derfor er du selv ansvarlig for at medbringe alt, hvad du har behov for i hverdagen, f.eks. spiseredskaber, rollator, kørestol, sejl, mv.

Hvis det på grund af ferieboligens indretning er nødvendigt, at der anvendes hjælpemidler som f.eks. plejeseng og/eller lift, og det vurderes af Norddjurs Kommune, at hjemmeplejen har brug for hjælpemidlerne for at udføre deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, kan disse udlånes fra Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune foretager ikke boligændringer i ferieboliger, og stiller ikke ramper til rådighed.

For at sikre den bedste hygiejne, skal der være hudvenlig håndsæbe og køkkenrulle til rådighed for hjemmeplejens personale.

Der må ikke ryges når der er personale til stede, og hvis der er husdyr må disse ikke opholde sig i samme rum som personalet fra hjemmeplejen.

Har du behov for sygepleje under dit ferieophold, skal du som hovedregel benytte sygeplejeklinikkerne i Grenaa, Auning eller Glesborg. Er det ikke en mulighed, kan sygeplejersken komme i din feriebolig.

Du kan kun få hjælp til medicindosering, hvis dit ophold strækker sig ud over en periode på fire uger. Hvis du skal have hjælp til medicindosering, skal du selv medbringe doseringsæsker, en ajourført medicinliste samt al medicin.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende personlig pleje og praktisk hjælp henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp, som du finder under Kvalitetsstandarder: Social og sundhed.

Kontakt hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Norddjurs Kommune er opdelt i tre områder. 

Allingåbro
Telefon: 89 59 39 00

Glesborg
Telefon: 89 59 39 49

Grenaa 
Telefon: 89 59 29 20

Kontakt Visitationen

Du har mulighed for at få enten midlertidig eller varig hjælp, når du har svært ved at klare dig selv.

Det er visitationsenheden i Norddjurs Kommune der visiterer til hjemmepleje, og du er altid velkommen til at ringe.

Telefon: 89 59 21 10

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket