Utilsigtede hændelser

Ved at indberette en utilsigtet hændelse kan du hjælpe os med at lære, hvis noget går galt.

Hvis du som borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade når du er i kontakt med sundhedsvæsenet, er der tale om en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelser kan eksempelvis være et manglende gelænder, som fører til et fald, at du bliver glemt på toilettet af din hjælper, eller der kan være tale om fejl i din medicinering.

Sundhedspersonale er forpligtet til at indberette eventuelle utilsigtede hændelser, men det er ligeså vigtigt at du som borger eller pårørende også deler din oplevelse.

Det er ikke hensigten at placere ansvar eller skyld, og man kan ikke blive sanktioneret på baggrund af oplysninger i indberetningerne.

Indberetningerne skal sikre, at lignende potentielt risikofyldte situationer i fremtiden forbedres. Indberetningerne samles i en database og hjælper til at identificere områder, hvor patientsikkerheden kan forbedres. Det kan eksempelvis føre til ændret design af næsten éns medicinetiketter eller nye retningslinjer for dørsøgende plejehjemsbeboere.

Hvis du har spørgsmål om hvorvidt en oplevelse egner sig til indberetning, til sagsbehandling eller generelt om patientsikkerhed i kommunen, er du velkommen til at kontakte risikomanageren i Norddjurs Kommune.

Du kan indberette en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Når du har beskrevet hændelsen, modtages den af Norddjurs Kommunes risikomanager. Man kan godt indberette anonymt, men vi anbefaler at kontaktoplysninger angives i tilfælde af behov for at følge op på enkelte detaljer.  

Inden hændelsen sendes videre til Styrelsen for Patientsikkerhed slettes alle kontaktoplysninger.

Indberet en utilsigtet hændelse