Politik og indflydelse

Læs mere om det politiske arbejde i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har valgt en traditionel styreform, hvilket vil sige, at kommunalbestyrelsen har nedsat et økonomiudvalg og et antal stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes en række stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder.

Derudover er der i kommunen et antal råd og nævn, som du også kan læse mere om på disse sider.