Læs om de forskellige udvalg i Norddjurs Kommune

Politiske udvalg

De politiske udvalg i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har valgt en traditionel styreform, hvilket vil sige, at kommunalbestyrelsen har nedsat et økonomiudvalg og et antal stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes 5 stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder.

Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen og de forskellige udvalg:

Kommunalbestyrelsen: 27

Økonomiudvalget: 9

Erhvervsudvalget: 5

Arbejdsmarkedsudvalget: 5

Børne- og Ungdomsudvalget: 7

Kultur- og Fritidsudvalget: 5

Miljø- og Teknikudvalget: 5

Voksen- og Plejeudvalget: 7

Kontakt Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune