Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)

 • landdistrikter og nærdemokrati

 • bosætning

 • overordnet infrastruktur

 • fritid

 • musikskoler

 • folkeoplysning

 • idrætsanlæg, haller, svømmehaller

 • biblioteker

 • kulturhuse/forsamlingshuse

 • museer

 • naturskoler og Blå Flag Stationer

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Medlemmer af Kultur - og Fritidsudvalget

 • Allan Gjersbøl Jørgensen (A), udvalgsformand
 • Sebastian Grauert (I), næstformand
 • Benno Blæsild (V)
 • Niels Skov Pedersen (C)

 • Fritz Birk Sørensen (A)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune