Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungeområdet, undervisningsområdet, sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og ungeområdet herunder opgaver vedrørende

 • folkeskoler

 • specialundervisning

 • vidtgående specialundervisning

 • skolefritidsordninger

 • klubber

 • ungdomsskole- og klubber

 • SSP

 • fri - og efterskoler

 • daginstitutioner

 • visitation til dagtilbud

 • tilsyn i dagplejen

 • sprogstimulerende tilbud til småbørn

 • private pasningsordninger

 • PPR

 • sundhedsplejen

 • familierådgivning

 • familiehuse

 • familiepleje og anbringelser

 • opholdssteder

 • tandplejen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om.

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af Børne - og Ungdomsudvalget

 • Aleksander Myrhøj (F), udvalgsformand
 • Jens Kannegaard Lundager (O), næstformand
 • Martin Raghner (C)

 • Stinne Thorsen Kvorning (I)

 • Annette Liebe (A)
 • Bente Hedegaard (A)

 • Morten Heidemann (V)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune