Miljø - og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets medlemmer ses på siden her.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

 • miljøområdet

 • vandløb

 • grønne områder

 • bygge - og landzonesager

 • bygge - og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri

 • lokalplanlægning

 • BBR registrering

 • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget

 • vandforsyning

 • spildevand

 • renovation

 • genbrug

 • beredskab

 • skadedyrsbekæmpelse

 • naturforvaltning

 • miljøgodkendelser - VVM

 • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)

 • veje

 • vintervedligeholdelse

 • ejendomsskat

 • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur

 • trafik inkl. kollektiv trafik og færger

 • legepladser

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af Miljø - og Teknikudvalget:

 • Niels Ole Birk (V), udvalgsformand

 • Niels Basballe (A), næstformand

 • Jens Meilvang (I)
 • Niels Skov Pedersen (C)

 • Aleksander Myrhøj (F)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune