Læs mere om de forskellige råd, udvalg og nævn i kommunen

Råd, udvalg og nævn

Her kan du læse mere om hvilke råd og nævn, der er i Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen nedsætter en række nævn, kommissioner og råd.  Dette kan ske i samarbejde med andre kommuner som f.eks. beredskabskommissionen.

Ud over disse nævn, kommissioner og råd med mere udpeger kommunalbestyrelsen medlemmer til en række bestyrelser f.eks. i boligorganisationer, varmeværker og lignende.

Kontakt Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune