Medlemmer

Dialogforum for Socialt Udsatte består af 11 medlemmer. Se oplysninger om medlemmer her.

Dialogforum for Socialt Udsatte består af 11 medlemmer med særlig viden om eller interesse for området for socialt udsatte. Dialogforummet skal fagligt rumme viden inden for områder som f.eks. hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, sindslidende og udsatte unge.

Sammensætningen er følgende:

 • Et medlem samt en suppleant fra de almene boligforeninger i Norddjurs Kommune udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra de praktiserende læger i Norddjurs Kommune
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af Norddjurs Provsti
 • To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra Norddjurs Kommunes misbrugscenter udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra UngNorddjurs udpeges af kommunalbestyrelsen
 • To medlemmer samt to suppleanter fra foreninger inden for det sociale område udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Ét medlem af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges/vælges for en to - årig periode. Medlemmet af kommunalbestyrelsen udpeges for en fire - årig periode.

Dialogforum for socialt udsatte udpeger selv en formand og næstformand for en to-årig periode.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 18. januar 2022 Udpegning af medlemmer til dialogforum for socialt udsatte.

Medlemmerne for perioden 2020-2021 er som følger:

Medlemmer:

 • Merete Holck, De almene boligforeninger; B45
 • Tinne Christiansen, De faglige organisationer; FTF/BUPL
 • Jannik Falhof, De praktiserende læger
 • Kenneth Flammild, Det frivillige sociale område; Cafe Grenaa
 • Birgitte Jørgensen, Det frivillige sociale område; Røde Kors Grenaa
 • Jens Kannegaard Lundager, Kommunalbestyrelsen
 • Lars Seeberg, Norddjurs Provsti
 • Annette Kristensen, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; leder af Familiehuset/ sundhedsplejen/FTI
 • Bo Lindballe, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; souschef på socialområdet
 • Jan Hoel, Rusmiddelcentret
 • Peter B. Lyng, UngNorddjurs

Suppleanter:

 • Bjarne Bøhl Pedersen, De almene boligforeninger; B45
 • Nana Højlund Corfitz, De faglige organisationer; FOA
 • Jette Skriver Eriksen, Det frivillige sociale område; Cafe Grenaa
 • Christina Phillipstat Schwencke, Norddjurs Provsti, Gjerrild.
 • Anne Grethe Grann, UngNorddjurs

Kontakt

Velfærdssekretariatet