Beredskabskommisionen

Læs om Beredskabskommisionen.

For yderligere oplysninger se Beredskab og Sikkerheds hjemmeside.

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste ledelse af Beredskab & Sikkerhed.

Beredskabskommissionen består af følgende:

  • De deltagende kommuners borgmestre

  • Politidirektøren for Østjyllands Politi eller dennes repræsentant

  • 1 kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner

  • 1 repræsentant for de frivillige (observatør)

  • 1 repræsentant for medarbejderne (observatør)

De deltagende kommuner udpeger en suppleant for det af de pågældende kommuner udpegede medlem.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune udpeger Jens Meilvang (I) med Steen Jensen (O) som stedfortræder.

Kontakt

Norddjurs Kommune