Fritidsrådet

Liste over fritidsrådets medlemmer.

Norddjurs Fritidsråd er nedsat efter folkeoplysningslovens §35 stk. 2, og fungerer som sparringspartner og høringsorgan i sager på det folkeoplysende område.

Fritidsrådet består af i alt 7 repræsentanter fra idrætsforeningerne, aftenskoleområdet, spejdervirket, kulturområdet og ungeområdet.

De nuværende medlemmer er: Kai Hansen – Jørgen Josefsen – Karen Margrethe – Tom Bytoft – Ilka Daniel – Gert Broge – Ungeområde Vakant. 

Kontakt

Formand for fritidsrådet Kai Hansen