Kommunalt Lægeligt Udvalg

Alle kommuner skal have et Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU), der har som formål at behandle emner af fælles interesse på sundhedsområdet. KLU afholder møde mindst to gange om året.

Med overenskomsten for almen lægegerning af 1. april 2011 er det blevet fastsat, at der i alle kommuner skal etableres kommunalt lægelige udvalg.

Arbejdet i udvalget skal bidrage til, at lægerne og kommunen får et mere integreret samarbejde om de emner, der er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet.

Kommissorium for Kommunalt Lægeligt Udvalg i Norddjurs Kommune

Se desuden Norddjurs Kommunes samarbejdskatalog, der beskriver indsatser på sundhedsområdet, der kan have fælles interesse for kommunen og de praktiserende læger.

Medlemmer af Kommunalt Lægeligt Udvalg i Norddjurs Kommune

  • Anne-Marie Bentzen, Sundheds- og omsorgschef
  • Thomas Olesen, Skole- og dagtilbudschef
  • Marie-Louise Eskerod Ifversen, Socialchef
  • Ann Fjeldgaard, afdelingsleder i Arbejdsmarkedsafdelingen
  • Repræsentant fra almen praksis
  • Martin Skree Sørensen, Udviklingskonsulent, sekretær for KLU

Referater

Referat fra møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg 26. april 2022

Referat fra møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg 25. januar 2022

Kontakt

Norddjurs Kommune
Sundheds- og omsorgsområdet