Beboerklage- og Huslejenævnet

Det fælleskommunale beboerklage - og huslejenævn.

Sekretariatsbetjeningen af beboerklagenævn og huslejenævn varetages af Aarhus Kommune.

Huslejenævnet

Hvis lejer og udlejer i en privat udlejningsejendom er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Huslejenævnet.

  • Læs mere om huslejenævnet (linker til Aarhus Kommunes hjemmeside)

Beboerklagenævnet

Hvis lejer og udlejer i en almen bolig er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Beboerklagenævnet.

 

Norddjurs Kommune