Kollektiv Trafik Råd

Kollektiv Trafik Råd i Norddjurs Kommune blev etableret i 2012.

Rådet har til formål at rådgive og vejlede politikere i kommunen og fremme en effektiv kollektiv trafik i Norddjurs Kommune samt styrke samarbejdet mellem de deltagende parter.

Rådets 7 medlemmer vælges for en 4-årig periode, så det følger kommunalvalget.

Formanden Henrik Pedersen kan kontaktes på henrik@videndjurs.dk eller tlf.: 23 32 26 05.

Kontakt

Norddjurs Kommune