Grønt Råd

Rådgivende forum indenfor natur, miljø og friluftsliv

Grønt Råd er et rådgivende forum og samarbejdsorgan mellem borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i Norddjurs Kommune i spørgsmål indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Grønt Råd drøfter emner, der vedrører natur-, miljø- og friluftspolitik i Norddjurs Kommune.

Rådet består af et medlem fra Miljø- og teknikudvalget, og en repræsentant for hver af organisationerne:

 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening (vakant)
 • Djursland Landboforening
 • Friluftsrådet Østjylland
 • Naturstyrelsen
 • Norddjurs Idrætsråd
 • Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn
 • Norddjurs Kommunes Plan og natur-chef

I møderne deltager aktuelle repræsentanter fra Miljø- og kulturforvaltningen.

Forretningsorden Grønt Råd 2022 - 2025

Referater fra Grønt Råd i Norddjurs Kommune

Der bliver løbende opdateret med referater.

 • Referat af konstituerende møde i Grønt Råd Norddjurs Kommune 2022-2025 den 28. april 2022
 • Besigtigelse på anlægsfasen på projektet "Genopretning af Gjesing Højmose" den 31. august 2020

 • Besigtigelse og dialogmøde med MTU om projektet "Drammelstrup Vådenge" den 31. august 2020

Kontakt

Heidi Jensen