Dagtilbud 0-6 år

Kontakt Pladsanvisningen

Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
E-mail.: pladsanvisningen@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 10 00

Telefontid Pladsanvisningen:

Mandag - Tirsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00

Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune giver pædagogisk, psykologisk vejledning til forældre, skole og institutioner til børn og unge fra 0-18 år.

Hvordan kommer du i kontakt med PPR i Norddjurs:

Trivsel og Læring (PPR)