Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i pasning, er du berettiget til søskendetilskud.

Du betaler fuld pris for den dyreste plads, og den, eller de efterfølgende pladser betaler du halv pris for. 

Har man for eksempel et barn i børnehave og et barn i SFO, vil der beregnes søskendetilskud for det barn der går i SFO, da det er denne plads der er billigst for kommunen.

Taksterne på institutionspladserne fremgår af takstoversigten. 

Søskendetilskud beregnes automatisk, når du får indmeldt barn nr. 2.

Søskende skal have samme folkeregisteradresse for at være berettiget til søskendetilskud.

Bor der flere børn på samme adresse, som ikke er biologisk søskende, kan man opnå søskendetilskud, hvis børnene bliver flyttet til samme sag.

Der kan ikke opnås søskendetilskud til børn i juniorklub.