Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i pasning, der går i dagtilbud, SFO eller privat pasning, er du berettiget til søskendetilskud. Der kan dog ikke opnås søskendetilskud til børn i juniorklub.

Søskende skal have samme folkeregisteradresse for at være berettiget til søskendetilskud. Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du betaler fuld pris for den dyreste plads, og den, eller de efterfølgende pladser betaler du halv pris for. 

Har man for eksempel et barn i børnehave og et barn i SFO, vil der beregnes søskendetilskud for det barn der går i SFO, da det er denne plads der er billigst for kommunen.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Søskendetilskud beregnes automatisk, når du får indmeldt barn nr. 2.