Takster for dagtilbud

I nedenstående menu finder du gældende takster pr. 01.01.23 for dagtilbud, SFO og juniorklub i Norddjurs Kommune. 

OBS: KB har den 13. december 2022, besluttet at hæve forældrebetalingsandelen til 70% på SFO fra den 01.04.23. 
Dette betyder, at taksten for SFO ændres fra 1.999,00 kr. i 11 måneder til 2.062,00 kr. i 11 måneder, gældende fra den 01.04.23. 

Dagpleje: 2.900,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

 

0-2 år: 3.317,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

3-6 år: 1.812,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

0-2 år: 1.932,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

3-6 år: 1.056,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Dagpleje: 1.812,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

OBS: Deltidspladsen er på 30 timer om ugen, og er et tilbud til forældre der har barsels/forældreorlov.

Anholt 85%: 1.540,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Anholt skolebørn: 1.599,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

4. klasse Anholt: 800,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

TSFO: 1.812,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

SFO: 1.999,00 kr. pr. md. i 11 mdr.
OBS. Pr. 01.04.23 ændres taksten til 2.062,00 kr. pr. md. i 11 mdr. 

SFO ifm. Specialundervisning: 1.999,00 kr. pr. md. i 11 mdr. 
OBS. Pr. 01.04.23 ændres taksten til 2.062,00 kr. pr. md. i 11 mdr. 

Juniorklub: 672,00 kr. pr. md. i 11 mdr. 

Juniorklub ifm. Specialundervisning: 672,00 kr. pr. md. i 11 mdr. 

- Enkelte skoler/områder som ikke har juniorklub, tilbyder SFOII tilbud for 5. og 6. klasses elever. Taksten er 338,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for et morgenmodul. 672,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for et eftermiddagsmodul. 1.010,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for heldagspasning. Forældre skal være opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt heldagspasning. 

- Børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Taksten er 338,00 kr. pr. md. i 11 mdr. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.

Tilskud til private institutioner (51,5 time):

Driftstilskud, 0-2 årige: 8.843,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

Administrationsbidrag, 0-2 årige: 303,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Bygningstilskud, 0-2 årige: 497,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Driftstilskud, 3-6 årige: 4.998,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

Administrationsbidrag, 3-6 årige: 181,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Bygningstilskud, 3-6 årige: 232,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

 

Tilskud til private institutioner (30 timer ifm. barsel):

Driftstilskud, 0-2 årige: 5.151,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

Administrationsbidrag, 0-2 årige: 303,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Bygningstilskud, 0-2 årige: 497,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Driftstilskud, 3-6 årige: 2.912 kr. pr. md. i 12 mdr.

Administrationsbidrag, 3-6 årige: 181,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Bygningstilskud, 3-6 årige: 232,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Max tilskud: 

0-2 år: 6.525,00 kr. pr. md. 

3-6 år: 3.749,00 kr. pr. md. 

0-2 år: 7.395,00 kr. pr. md. 

3-6 år: 4.249,00 kr. pr. md.