Klima og Grøn Omstilling

Sammen om et grønt Norddjurs

I Norddjurs er der allerede godt gang med klimatilpasning og den grønne omstilling 

Det hele går hånd i hånd og involverer os alle, både borgere, virksomheder, kommunen og hele vores samfund. 

Overordnet opdeler vi klimaomstillingen i to emner: 

Klimatilpasning

Norddjurs Kommune oplever vand fra alle sider, hvor oversvømmelser sker både fra havet, øget nedbør og ekstrem regn, vandløb og terrænært grundvand.

 

Grøn omstilling gennem Norddjurs Klimaplan

Konkret arbejder Norddjurs Kommune med grøn omstilling ved at udforme en klimaplan, der viser vejen til 70% reduktion i 2030. Planen er en del af kommunernes store klimasamarbejde DK-2020.

Selvom kommunerne går forrest er vi alle en del af den grønne omstilling på hver vores måde, hvor vi sammen og hver for sig skal mindske vores CO2-aftryk og fremme den bæredygtige fremtid.

 

Klimaudfordringer løser vi i aktive fællesskaber

Norddjurs indgår i aktive samarbejder på tværs af nationale, regionale og kommunale grænser. De aktive samarbejder er retningsgivende for hvordan vi kommer i mål og lykkes sammen i fællesskab. Ingen kan løse klimaudfordringerne alene, derfor er samarbejder altafgørende for at lykkes

Norddjurs Kommune samarbejder både nationalt, regionalt og kommunalt. Men også med vores mange engagerede lokalsamfund. 

Der er mange initiativer bl.a. hos Aqua Djurs, Reno Djurs, Varmeværkerne og Grenaa Havn, derfor har vi, sammen med lokale virksomheder, samlet et udpluk af de mange mange gode initiativer, som er igang i erhvervet i Norddjurs Kommune "Norddjurs Kommune tager del i Den Grønne Omstilling". 

Den Grønne Omstilling - Norddjurs Kommune

Der er behov for at vi tilpasser os fremtidige klimaudfordringer...

...derfor har Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder. 

Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik