Plejecentre i Norddjurs Kommune

Pleje- og ældrebolig er tilbud til dig, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i dit eget hjem.

Det er visitationsenheden i Norddjurs Kommune der skal visitere dig til en pleje- eller ældrebolig.

Visiteringen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit behov. Der lægges vægt på dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau samt din aktuelle boligsituation. Man har altså ikke krav på at få tildelt en plads, blot fordi man har nået en høj alder.

Når du er blevet tildelt en plejebolig, er du altid velkommen til at kontakte plejecentrene for et besøg, inden du beslutter dig.

Læs mere om plejecentrene nederst på siden, eller gå til Plejehjemsoversigten.

Oversigt over husleje og indskud i kommunens ældre- og plejeboliger

Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre) 3.880 kr.

Madservice inklusiv udbringning:

 • Almindelig hovedret 57 kr.
 • Biret 10 kr.

Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven:

 • Kost pr. døgn 129 kr.
 • Linnedleje pr. døgn 21 kr.

Valgfrie servicebetalinger på plejecentre pr. måned:

 • Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen) 60 kr.
 • Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen) 0 kr.
 • Sengebadsservietter 0 kr.
 • Vask af linned og personlig beklædning 194 kr.

Norddjurs Kommune har indgået aftale med forskellige læger/lægepraksisser om at blive fast tilknyttet til et plejecenter. Som beboer på et plejecenter har du derfor mulighed for at skifte til den fasttilknyttede læge, som kommer regelmæssigt på plejecenteret. Det er frivilligt, om du vil gøre brug af tilbuddet om at skifte til den fasttilknyttede læge, eller om du ønsker at beholde din egen læge. Vælger du at beholde din egen læge, vil lægebesøg foregå som hidtil, og der vil ikke være ændringer for dig.

Du kan skifte til den fast tilknyttede læge via www.borger.dk eller ved at kontakte borgerservice i kommunen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information, kan du kontakte det enkelte plejecenter eller egen læge.

Med klippekortsordningen har man har mulighed for at vælge aktiviteter med en gennemsnitlig varighed på en halv time om ugen. Man kan bruge en halv time hver uge, eller vælge at samle klip, dog max to timer ad gangen. Der er også mulighed for, sammen med andre beboere på plejecenteret, at samle klip til en længerevarende aktivitet.

Formålet med klippekortet er at få andre og flere oplevelser ,end der er mulighed for inden for den normale ramme (Kvalitetsstandard). 

Klippekort kan eksempelvis bruges til:

 • Gruppeaktiviteter
 • Udflugter
 • Gåture
 • Ledsagelse i byen eller til læge
 • Højtlæsning og socialt samvær
 • Hyggestund med f.eks. spil
 • Cykelture

Opgaven for et beboer- og pårørenderåd er at repræsentere beboernes og lejernes interesserer.

Rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.

Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således, at beboere og pårørende udgør et flertal i rådet.

Vedtægter for Beboer- og pårørenderåd

På kommunens plejecentre gennemføres regelmæssigt interne/eksterne tilsyn med kvaliteten. Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn - dvs. tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Rapporterne gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde på deres hjemmeside.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Rapporterne for de kommunale tilsyn kan du finde under det enkelte plejecenter.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune henvises du til kvalitetsstandard og indsatskatalog for boliger, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigen-selvtest inden besøg hos den +85-årige. Det er muligt at få udleveret antigen-selvtest af kommunen, hvis man ikke har mulighed for at blive testet inden besøget.

Læs mere om covid-19 her

Digterparken

Tove Ditlevsens Vej 2

8500 Grenaa

89 59 28 80

Farsøhthus

I P Farsøhts Alle 4

8961 Allingåbro

89 59 43 90

Fuglsanggården

Trekanten 1

8500 Grenaa

89 59 24 00

Plejecenter Glesborg

Valmuevej 2

8585 Grenaa

89 59 44 60

Møllehjemmet

Elme Allé 8-10

8963 Auning

89 59 21 64

Violskrænten & Grønnegården

Violskrænten 13

8500 Grenaa

89 59 24 33

Kontakt Visitationen

Det er visitationsenheden i Norddjurs Kommune der visiterer til pleje- eller ældrebolig, og du er altid velkommen til at ringe.

Telefon: 89 59 21 10

Mandag til fredag kl. 8-12

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten kan du finde information om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i hele Danmark. Gå til siden og søg på det plejecenter i Norddjurs Kommune du ønsker at vide mere om.

Plejehjemsoversigten.