Karriereveje for social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er for dig der vil arbejde i et fag hvor borgerne er i fokus og borgerne er kerneopgaven.

Som social- og sundhedshjælper er du den der har den nære kontakt til borgerne. Du er den der koordinerer og udfører opgaverne i plejen, og observerer ændringer i borgernes fysiske og psykiske tilstand. Du kommer til at arbejde med blandt andet lettere rengøring, personlig hygiejne, rehabilitering af borgeren og strukturering af dennes hverdag.

Som social-og sundhedshjælper i Norddjurs Kommune vil du være borgernes nære kontakt til sundhedsvæsenet.

Det vil være dig der observerer ændringer hos borgeren i adfærd eller formåen, og det vil være dig der videregiver dine observationer og evt. iværksætter nye tiltag.

Du kommer til at arbejde med mange forskellige mennesker i alle aldersgrupper. Det kan være alt fra ældre, psykisk syge, misbrugere og personer med fysiske eller psykiske funktions nedsættelser. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp til personlig pleje, strukturering af hverdagen eller måske begge dele.

Du vil komme til at arbejde med rehabilitering, som er en vigtig del af samarbejdet med borgerne, dette med henblik på at give borgeren så selvhjulpen som muligt, og med så høj grad af livskvalitet som muligt.

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læge, ergo- og fysio terapeuter mm.

I Norddjurs Kommune arbejder vi med kompetenceskemaer, der er med til at udvikle dig som sosu-hjælper. Det gør at du kan varetage så mange forskellige opgaver hos den enkelte borger som dit kompetenceområde giver dig mulighed for.

Norddjurs Kommune har social- og sundhedshjælpere ansat både i Socialområdet og i Sundheds- og omsorgsområdet.

 • Plejecentre (både for fysisk og psykisk handicappede)
 • Hjemmepleje
 • Bosteder
 • Dag- og aktivitetscentre
 • Sen hjerneskade centre
 • Træning centre

Har du lyst og mod på at stille dit kandidatur til rådighed som tillidsvalgt? Så er det muligt at opstille, når et valg annonceres. Du skal vælges blandt dine kollegaer. 

Der er tale om både Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

Som Social- og sundhedshjælper har du mulighed for at fordybe dig i, og udvikle dine kompetencer ved at varetage særlige funktioner i den organisation du er ansat i.

Det kunne f.eks være:

 • Forflytningsvejleder
 • Ansvarlig for beklædning
 • Planlægger kørelister
 • Planlægger vagtplaner
 • Praktikvejleder
 • Ansvarlig for bestilling af forbrugsartikler
 • Ansvarlig for bestilling af værnemidler
 • Ansvarlig for IT - "First movers"
 • Mentor for IGU elever

Som uddannet social- og sundhedshjælper får du en rigtig god basisviden, og kan dermed få merit, hvis du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Desuden er uddannelsen et rigtigt godt springbræt, hvis du vil videreuddanne til dig til enten pædagog eller sygeplejerske.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger