Karriereveje for social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er for dig der vil arbejde i et fag hvor borgerne er i fokus og borgerne er kerneopgaven.

Som social- og sundhedshjælper har du den nære kontakt til borgerne. Du koordinerer og udfører opgaverne i plejen, og observerer ændringer i borgernes fysiske og psykiske tilstand. Du arbejder med blandt andet lettere rengøring, personlig hygiejne, rehabilitering af borgeren og strukturering af dennes hverdag.

Som social-og sundhedshjælper i Norddjurs Kommune er du borgernes nære kontakt til sundhedsvæsenet.

Du observerer ændringer hos borgeren i adfærd eller formåen, og det vil være dig, der videregiver dine observationer og evt. iværksætter nye tiltag.

Du arbejder med mange forskellige mennesker i alle aldersgrupper. Det kan være alt fra ældre, psykisk syge, misbrugere og personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp til personlig pleje, strukturering af hverdagen eller måske begge dele.

Rehabilitering er en vigtig del af samarbejdet med borgerne, med henblik på at gøre borgeren så selvhjulpen som mulig, og med så høj grad af livskvalitet som muligt.

I hjemmeplejen i Norddjurs Kommune arbejder man i faste teams, hvilket gør at der er yderligere fokus på kontinuitet hos borgenre.  Du vil derfor helt naturligt indgå i et tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, ergo- og fysioterapeuter mm. 

I Norddjurs Kommune arbejder vi med kompetenceskemaer, der er med til at udvikle dig som social- og sundhedshjælper. Det gør, at du kan varetage så mange forskellige opgaver hos den enkelte borger, som dit kompetenceområde giver dig mulighed for.

Der er udarbejdet kompetenceprofiler, hvori du finder profilen for den færdigintroducerede social- og sundhedshjælper.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan efterspørges på de enkelte enheder.

Norddjurs Kommune har social- og sundhedshjælpere ansat både på Socialområdet og på Sundheds- og omsorgsområdet.

 • Plejecentre (både for fysisk og psykisk handicappede)
 • Hjemmepleje
 • Bosteder
 • Dag- og aktivitetscentre
 • Senhjerneskade centre
 • Træningscentre

Har du lyst og mod på at stille dit kandidatur til rådighed som tillidsvalgt? Så er det muligt at opstille, når et valg annonceres. Du skal vælges blandt dine kollegaer. 

Der er tale om både Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at fordybe dig i, og udvikle dine kompetencer ved at varetage særlige funktioner i den organisation du er ansat i.

Det kunne f.eks være:

 • Forflytningsvejleder
 • Ansvarlig for beklædning
 • Planlægger kørelister
 • Planlægger vagtplaner
 • Praktikvejleder
 • Ansvarlig for bestilling af forbrugsartikler
 • Ansvarlig for IT - "First movers"
 • Mentor for IGU elever

Som uddannet social- og sundhedshjælper får du en rigtig god basisviden, og kan dermed få merit, hvis du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Desuden er uddannelsen et godt springbræt, hvis du vil videreuddanne til dig til enten pædagog eller sygeplejerske.

Mød en af vores medarbejdere

I videoen nedenfor, kan du møde en af vores medarbejdere, der fortæller om sit arbejde som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger