Om arbejdsmiljørepræsentanten

De opgaver en arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejdsmiljøloven.

At være arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen giver dig både faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. 

Du får en særlig opgave ind i arbejdsmiljøorganisationen og dine løsningsorienterede kommunikative evner vil kontinuerligt styrkes. 

Du bliver valgt af alle kolleger på arbejdspladsen uanset fagligt tilhørsforhold. Det er en vigtig påmindelse om, at arbejdspladsens arbejdsmiljø skal tænkes i en helhed.

Du vælges for en 2-årig periode, og har pligt til at tage et tredages grundkursus, når du vælges første gang. Derudover har du ret til løbende efteruddannelse hvert år.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver omfatter blandt andet

  • APV, som er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet
  • Planlægning, som handler om at bidrage i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri
  • Kontrol, som handler om at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen
  • Forebyggelse, som handler om at sikre kontrol med tilrettelæggelsen af arbejdet så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker
  • Samspil med dig og dine kolleger