Affald og genbrug

Affaldshåndtering i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune er det det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, der varetager den daglige drift og håndtering af kommunens affald og genbrug. Reno Djurs varetager driften af genbrugspladserne og de affaldsordninger, der findes ved husstandene.

Derfor er det Reno Djurs I/S, du skal henvende dig til, hvis du har konkrete spørgsmål i forbindelse med tømning af din skraldespand og affaldsgebyrer eller måske ønsker at søge om fritagelse eller ændringer af tømningsordningen.

For private borgere gælder det, at alt affald, som ikke bliver hentet på din adresse, skal afleveres på genbrugsstationen. Dog kan affald fra nedrivninger og renoveringer være nødvendigt at aflevere andre steder - se reglerne på Bygge- og anlægsaffald.

Der er ingen storskraldsordning på Djursland. Du skal således også aflevere storskrald på genbrugsstationen eller alternativt (hvis affaldet kan bruges af andre) få en velgørende genbrugsorganisation til at hente det.