Sprøjtemidler - afviklingen af brugen

Handlingsplan for afvikling af brug af sprøjtemidler i Norddjurs Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en overordnet handlingsplan for afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer i kommunen. Norddjurs Kommune har fokus på at undgå brugen af sprøjtemidler i områder med særlige drikkevandsinteresser og nær drikkevandsboringer.

Det forventes, at brugen af sprøjtemidler på offentligt arealer udfases i 2024. Dette sker med baggrund i en ny landspolitisk aftale om sprøjtemiddelstrategi.   

Norddjurs Kommune deltager aktuelt i Vild med Vilje projektet. Det skal sikre bedre natur i kommunen. Norddjurs Kommune har omlagt forskellige offentlige arealer til mere vild natur med projektet. På områderne bruger kommunen ikke sprøjtemidler, hvilket er en del af projektets formål.   

Brugen af sprøjtemidler kan skade mere, end hvad du bekæmper i din have. Afviklingen af sprøjtemidler kommer derfor til gavn for naturen i din have.

Desuden udgør brugen af sprøjtemidler en risiko for forurening af grundvandet. Du fjerner også risikoen for forurening af grundvand ved afviklingen af sprøjtemidler i din have.

Se følgende links omkring Norddjurs giver plads til liv. Med linket finder du inspiration til din egen sprøjtefri have.

Du kan også tjekke Miljøstyrelsens hjemmeside. Hjemmesiden giver tips til at komme ukrudt og skadedyr til livs uden brug af sprøjtemidler.

Du kan med fordel lade ukrudt stå. Det høje ukrudt skaber levesteder for insekter og øger biodiversiteten i din have. For eksempel er brændenælden føde for sommerfuglelarver. 

Ved afvikling af sprøjtemidler i din have kan du tilmelde din have til ”Slip haven fri”. Kravene for at tilmelde din have er, at haven er giftfri og mindst 20 % af havens areal går til natur. Ved tilmelding kan du være sammen med andre på landsplan om at gøre din have vildere.  

Du kan også kontakte Norddjurs Kommune Naturgruppe natur@norddjurs.dk. Naturgruppen kan hjælpe dig med mere natur i din have.

Kontaktboks

Naturteamet