Fjernelse af tang

Her kan du læse om, hvordan Norddjurs Kommune håndterer opskyllet tang på strande

Vi bestræber os på at fjerne det opskyllede tang, inden det skaber store lugtgener overfor strandgæster, men vi ønsker samtidig at værne om vores unikke kystlinje.

Vi fjerner derfor kun tang på de varme sommerdage, hvor der kan opstå lugtgener for strandgæsterne.

Kører vi for meget på stranden med tungt materiel, har vi erfaring for, at der danner sig kviksandslignende tilstande, så vi er nødt til at afspærre dele af stranden.

Vi gør os umage med at tage hensyn og primært arbejde, når stranden er tom for gæster.

Da arbejdet kun kan foregå ved lavvande, er det dog vandstanden, der bestemmer vores arbejdstider.

For at undgå, at planter og ukrudt vokser stranden til, river vi desuden de offentlige strande 3-4 gange i løbet af højsommeren.

 

Hvor fjerner vi tang?

Flere strande i Norddjurs Kommune er privatejede, hvilket betyder, at lodsejerne selv har ansvar for at vedligeholde arealerne, men at offentligheden har adgang til at opholde sig på stranden, under de givne forhold.

Stranden ud for Grenaa er ejet af kommunen, og her har Norddjurs Kommune i flere sæsoner fjernet ildelugtende tang.

 

I Norddjurs Kommune stræber vi efter at opnå en balance mellem at fjerne tang af hensyn til strandgæster og beboere i nærheden og samtidig passe på vores unikke kystlinje.

Strande er nemlig ikke kun hvide, friserede sandstrande. Strande er natur og en del af det marine økosystem.

Her indgår også det opskyllede tang, som har en stor betydning for biodiversiteten.

Der lever nemlig en masse plante- og dyreorganismer i det opskyllede tang og lader man en vis mængde tang ligge, danner der sig langsomt et helt unikt kystlandskab, som forbinder stranden med den omkringliggende natur.

Det modvirker også sandflugt og giver variation i strandlandskabet.

Kontakt

Vej og Ejendom