Grenaa- næse for vand

Billedet viser Grenaa Havn, og å, hvor man kan se, hvor nemt vandet kan presse sig op gennem åen.

Sammen kan vi gøre havets trussel til Grenaas styrke. Klimatilpasning af Grenaa er vores fælles fremtid om kystsikring og byudvikling.

Projektet ”Grenaa- Næse for vand” er støttet af Realdania og Kystdirektoratet. Det er et projekt, der bygger på et stærkt partnerskab, der skal indtænke erhvervsliv, borgere, havn, forsyningsselskaber,  kommune samt Realdania og Dansk kyst- og naturturisme. Projektet skal være det gode eksempel på, hvordan man på tværs af kommune, borger og erhverv håndterer vand fra alle sider; havvand, grundvand, vandløb, regnvand og spildevand.

Projektet er geografisk inddelt i to områder; projektområde, som er området ved havnen og Søgade. Det er dette projektområde, som danner grobund for rådgiverkonkurrenten. Det andet geografiske område går fra Søgade ad Havnevejen med Grenaa centrum for at ende ved det grønne anlæg og kulturhuset Pavillonen.

Se kort her

OGSÅ BYUDVIKLING

Projektet handler ikke bare om klimasikring, men i høj grad også udvikling af byen, sammenhæng mellem by og havn, nye erhvervsmuligheder, attraktive steder for foreninger, borgere og turister.

Vi har muligheden for at binde by og havn sammen om et styrket maritimt DNA. Vi kan bygge nye blå og grønne oplevelsesrum med magnetisk tiltrækning, der kalder på ophold og fællesskaber. Der er mulighed for anlæg og udsigter, som imponerer og er attraktive for os, som allerede bor her, men også for turister, tilflyttere og virksomheder.

Senest opdateret 27-02-2023

Kontaktboks

Klimakoordinator
Byg og miljø

Baggrund

Her finder du baggrundsinformation, der relaterer sig til projektet.

"Der er nu en plan for Grenaa" - læs pressemeddelelsen fra 23. juni 2022.