Selvbetjeningsløsninger

Her finder du en oversigt over de mest benyttede løsninger inden for selvbetjening.

Borger.dk og virk.dk

Besøg borger.dk eller virk.dk, som er dine indgange til selvbetjening henholdsvis som borger og som virksomhed.

Find populære muligheder for selvbetjening ud fra kategori:

Affald: Erhverv

Få yderligere oplysninger om tømning, læs om dine muligheder på genbrugsstationen samt åbningstider og adresser o.a.

Betjen dig selv på Reno Djurs' hjemmeside


Affald: Private

Få yderligere oplysninger om tømning, læs om dine muligheder på genbrugsstationen samt åbningstider og adresser o.a.

Betjen dig selv på Reno Djurs' hjemmeside


Bygge- og anlægsaffald

Få yderligere oplysninger om tømning, læs om dine muligheder på genbrugsstationen samt åbningstider og adresser o.a.

Betjen dig selv på Reno Djurs' hjemmeside

Anmeld rotter

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter effektivt.

Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten, og det koster derfor ikke ekstra at ringe og bestille et rotteeftersyn, når man har konstateret rotter.

Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune foretages af Mortalin A/S.

Har du observeret rotter på din grund kan du anmelde det her

Læs mere om skadedyr og vækster i Norddjurs


Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Ansøgning om landzonetilladelse

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Boligstøtte

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Link til ansøgning om byggetilladelse / anmeldelse af byggearbejde og tilladelser på Byg og Miljø


Byggeri: Ejendomsoplysning

Spørg til ejendomsoplysninger.

Link til forespørgsel på ejendomsoplysninger


Ejendomsdata (BBR)

Du kan lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. F.eks. i BBR (Bygning- og Boligregistret). Her finder du oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Læs også mere om ejendomsdata på borger.dk


Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Søg lån til beboerindskud


Opstilling af container

Er du ejer af containeren skal søge om tilladelse til at opstille den på vej- og fortovsarealer. Norddjurs Kommune modtager digitale ansøgninger vedrørende brug af kommunale veje.

Ansøgning for anbringelse af container

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Lån til beboerindskud på borger.dk


Beregn din efterløn

Brug beregneren til at se din forventede efterløn pr. år, hvornår du kan gå på efterløn og hvor længe. Brug også beregneren til at se den gevinst, du får ved at arbejde, mens du er på efterløn.

Læs mere om efterløn på borger.dk


Beregn din pension

Få et overblik over din pension på borger.dk.

Få overblik på borger.dk


Dansk bonus

Søg dansk bonus og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening


Delpension

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler delpension. Har du spørgsmål om delpension, kan du finde svar på borger.dk.

Læs mere om delpension på borger.dk


Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk.

Link til fleksydelse på borger.dk


Pension og efterløn

Her kan du finde information om pension og efterløn.

Læs mere på borger.dk


Fradrag

Fradragene har betydning for størrelsen af den skat, du skal betale. Nogle fradrag kender SKAT i forvejen, andre skal du selv oplyse på årsopgørelsen.

Læs mere om fradrag på borger.dk


Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at du ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende herunder ved ansættelse i et fleksjob. I første omgang skal du kontakte din kommune for at søge om førtidspension. I Norddjurs Kommune skal du henvende dig til Jobcenter Norddjurs på mail:jobcenter@norddjurs.dk

Du kan også ringe på telefon 89 59 10 00.

Har du allerede en sagsbehandler kan du henvise til vedkommende i din mail eller dit telefonopkald. Hvis ikke du har en sagsbehandler, skal du have én.

Læs mere om førtidspension på borger.dk


Kontanthjælp og enkeltydelse

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie

Gå til selvbetjening for kontanthjælp og enkeltydelse her


Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob og som er ledig. En person der er visiteret til fleksjob og ledig kan søge ledighedsydelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

Log ind og ansøg om ledighedsydelse


Ledighedsydelse under ferie

Søg ledighedsydelse under ferie og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening for ledighedsydelse under ferie


Lån til betaling af ejendomsskatter

Boligejere, som ønsker at søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og region, kan søge dette online.

Gå til selvbetjeningsløsningen for lån til betaling af ejendomsskatter


Mit betalingsoverblik

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik”, kan du få et overblik over din regninger til Norddjurs kommune og du kan betale med Dankort eller via MobilePay.

Læs mere om Mit betalingsoverblik


Skat

Du kan som borger og virksomhed finde en lang række oplysninger om dine skattemæssige forhold på skats hjemmeside.

Her finder du oplysninger og selvbetjeningsløsninger for års- og forskudsopgørelse, fradrag, pension, told, moms og meget andet.

skat.dk


Skattekort og frikort

Dit skattekort, bikort og frikort er digitale. Oplysningerne kan du se på din forskudsopgørelse, som ligger i TastSelv.

Læs mere om skattekort og frikort på borger.dk


Socialt bedrageri

Læs mere om socialt bedrageri på norddjurs.dk

Anmeld socialt bedrageri


Sygedagpenge

Hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, er ledig og bliver syg, eller du som selvstændig bliver syg og er forsikret, har du ret til sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk


Særlig støtte

Søg særlig støtte og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening


Søg SU

Søg SU og få mere at vide om SU på borger.dk.

Læs mere om SU på borger.dk

Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats

Link til Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats på virk.dk


Anmodning om udbetaling af løntilskud procentsats af lønnen

Link til Anmodning om udbetaling af løntilskud procentsats af lønnen på virk.dk


Ansøgning om jobrotation/Anmodning om udbetaling af rotationsydelse

Blanketten for "Ansøgning om jobrotation og for "Anmodning om udbetaling af rotationsydelse" skal sendes til dit jobcenter eller evt. til anden aktør.

Link til ansøgning om jobrotation

Anmodning om udbetaling af rotationsydelse


Barselsdagpenge Erhverv

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk/nemrefusion. Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Få mere at vide om barselsdagpenge for erhverv


Fakturablanketten

Brug denne indberetning for at sende en faktura eller kreditnota direkte til en myndighed eller offentlig institution.

Link til NemHandel Fakturablanketten


Fleksjob

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom.

Gå til selvbetjening for fleksjob på borger.dk


Lukke virksomhed

På Webreg kan du registrere visse ændringer samt foretage ophør af pligter (fx moms og a-skat mv.), og lukke virksomheden.

Link til Lukke virksomhed


NemRefusion

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal I anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion

Link til NemRefusion


Start fødevarevirksomhed

Der er nogle særlige forpligtelser over for det offentlige hvis du gerne vil starte en fødevarevirksomhed. Det kan du få mere at vide om på denne side.

Link til Start fødevarevirksomhed


Start virksomhed

Overvejer du at starte en virksomhed? Få information om hvad du skal overveje inden du beslutter dig for virksomhedsform og hvordan du får registreret virksomheden.

Start egen virksomhed


TastSelv Erhverv

Anvend denne digitale løsning til at indberette til SKAT via TastSelv Erhverv. Du skal logge på med digital signatur for at indberette til SKAT.

Link til TastSelv Erhverv


Være arbejdsgiver

Her kan du finde vejledninger til at bruge Virk.dk.

Vejledninger til at være arbejdsgiver


Ændre virksomhedsoplysninger

På Virk.dk kan du registrere visse ændringer samt foretage ophør af pligter.

Link til ændring af virksomhedsoplysninger

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Udfyld blanketten for at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42). Kopi af seneste tre måneders lønsedler vedlægges.

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste


Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge

Her kan du ansøge om merudgiftsydelse.

Når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Ansøg om merudgiftsydelse


Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Læs mere om barselsdagpenge


Barselsorlov 

De fleste kan få barseldagpenge, når de er på barselsorlov. Det kommer an på din situation.

Læs mere om barselsorlov på borger.dk


Børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Gå til børnebidrag på borger.dk


Børnepasning

Skriv dit barn op til børnepasning via den digitale pladsanvisning. Du kan også søge om friplads.

Læs hvordan på borger.dk


Børnetilskud

Er du enlig forsørger, kan du søge om et børnetilskud. Tilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud.

Læs mere om børnetilskud på borger.dk


Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du måske få dagpenge, mens du passer dit barn.

Læs mere om dagpenge ved pasning af sygt barn på borger.dk


Digital pladsanvisning

Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Gå til digital pladsanvisning på borger.dk


Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Bl.a. kan du søge om: - Børne- og ungeydelse - Børnetilskud - Bidrag til børnefamilier

Gå til oversigt over familieydelser


Optagelse i skolefritidsordning (SFO)

Optagelse af dit barn i SFO og fritidshjem foregår på borger.dk. Du kan ligeledes du finde forskelle på SFO og fritidshjem, friplads, søskenderabat m.m.

Link til skolefritidsordning og fritidshjem på borger.dk


Tilskud til dagtilbud

Betaling til dagpleje og børnehave bliver opkrævet forud, i 12 måneder. Du vil modtage et indbetalingskort til betaling først i den måned hvor dit barn starter i pasning.

Takster for dagtilbud

Link til selvbetjeningsløsning for digital pladsanvisning


Uddannelsesbidrag

Du kan søge om uddannelsesbidrag fra barnets anden forælder.

Gå til borger.dk om uddannelsesbidrag

Adresseforespørgsel

Du skal have mindst to af følgende oplysninger på personen: Fulde navn (fornavn og efternavn), tidligere adresse og fødselsdato/personnummer.

Gå til adresseforespørgsel på borger.dk


Beboerforespørgsel

Er du ejer, lejer eller administrator af en bolig, kan du ved personlig eller skriftlig henvendelse få oplyst navne på de personer, der er tilmeldt din bolig.

Gå til alle selvbetjeningsløsninger


Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte digitalt. Når du søger, skal du oplyse, hvad alle i husstanden tjener. I skal alle skrive under og sende dokumentation for jeres indkomst.

Søg boligstøtte


Bopælsattest

Du kan modtage bopælsattesten som papirpost eller i din digitale postkasse/e-Boks. Hvis du ikke er tilmeldt e-boks, kan du tilmelde dig på E-boks.dk. Du kan også betjene dig selv hjemmefra ved at bestille bopælsattest online:

Bestil en bopælsattest online


Flyt til udlandet

Alle, der flytter til udlandet, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register.

Det sker ved at melde flytning til folkeregistret i den kommune, du bor i.

Læs mere om flytning til udlandet på borger.dk


Ind- og udrejse

Indrejse:

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du have opholdstilladelse for at blive registreret i Danmark. 

Du kan læse mere om opholdstilladelse her

Udrejse:

Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning. Dette gøres digitalt med din MitID på borger.dk.


Meld flytning

Hvad skal du gøre, når du skal flytte?

Når du skal flytte


Navne- og adressebeskyttelse

Enhver kan ved henvendelse til folkeregistret i sin bopælskommune søge om navne- og adressebeskyttelse.

Hent blanket til ansøgning om navne- og adressebeskyttelse her


Robinsonlisten

Du kan undgå uopfordrede, nye adresserede salgsreklamer og telefonopkald fra sælgere, hvis du registrerer dig på Robinsonlisten, og registreringen er gratis.

Læs mere om Robinsonlisten på borger.dk

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Læs mere om hjælpemidler og forbrugsgoder på borger.dk


Kropsbårne hjælpemidler

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Gå til selvbetjeningsløsningen for ansøgning om kropsbårne hjælpemidler


Støtte til nødvendige merudgifter for voksne med handicap

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Læs mere på borger.dk


Transport for personer med handicap

Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler

Læs mere om transportfor personer med handicap på borger.dk

Anmeld kriminalitet

Du kan anmelde cykeltyveri og visse andre former for kriminalitet på borger.dk. Her kan du bl.a. anmelde cykeltyveri, IT-kriminalitet, tyveri af knallert, sexturister, kvindehandel og rufferi, tyveri af genstande o.a.

Link til anmeldelse af kriminalitet på borger.dk

Begravelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk.

Link til begravelseshjælp på borger.dk


Det blå EU-sygesikringskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk.

Link til det blå EU-sygesikringskort på borger.dk


Det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar på borger.dk

Link til det særlige sundhedskort på borger.dk


Efterlevelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk.

Link til efterlevelseshjælp på borger.dk


Helbredstillæg

Her kan du søge om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg.

Gå til liste over løsninger


Hjælpemidler

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Læs mere om hjælpemidler på borger.dk


Lægevalg

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl.

Læs mere om lægevalg på borger.dk


Medicintilskud

Din læge kan søge om tilskud til dig, hvis du har store medicinudgifter.

Læs mere om tilskud til medicin på borger.dk


Sundhedskortet

Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt sundhedskort på borger.dk

Læs mere om sundhedskort på borger.dk


Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom

Læs mere om orlov til pasning af syge og døende pårørende på borger.dk


Skift sygesikringsgruppe

Her kan du skifte sygesikringsgruppe fra gruppe 1 til 2 eller omvendt. Det koster 180 kroner at skifte sygesikringsgruppe, og du kan betale med Dankort over nettet.

Læs mere om at skifte sygesikringsgruppe på borger.dk

Drikkevand og vandforbrug

Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.

Læs mere om drikkevand og vandforbrug på borger.dk


Elforbrug og elpriser

Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan godt vælge et andet elhandelsselskab.

Læs mere om elforbrug og elpriser på borger.dk


Jordvarmeanlæg

Link til selvbetjening for jordvarmeanlæg


Klima og CO2

Den globale opvarmning påvirker klimaet i hele verden. Ved at skrue ned for CO2-udslippet kan vi bremse udviklingen.

Læs mere om klima og CO2 på borger.dk


Miljøplanlægning

Kommunerne står for den konkrete planlægning i både byerne og det åbne land. Staten udstikker de overordnede rammer.

Læs mere om miljøplanlægning på borger.dk


Skadedyrsbekæmpelse

Der findes mange forskellige slags skadedyr og lige så mange måder at komme af med dem på.

Læs mere om skadedyrsbekæmpelse


Ansøgning om etablering og indvinding af vand til drikkevand

Link til ansøgningsblanket om etablering og indvinding af vand til drikkevand

Fritidsjob

Når du er fyldt 13 år, kan du begynde på at arbejde i din fritid. Der er dog regler for, hvor meget du må arbejde, og hvad du må arbejde med.

Læs mere om fritidsjob på borger.dk


Knallertbevis

Det er forbudt at køre på knallert uden knallertbevis, hvis du er under 18 år.

Læs mere om knallertbevis på borger.dk


Hvor skal du bo?

Du har forskellige muligheder, når du skal flytte hjemmefra. Lige fra at leje et værelse eller en ungdomsbolig til at leje eller købe en lejlighed.

Læs mere om flytte hjemmefra på borger.dk


Søg SU

Søg SU og få mere at vide om SU på borger.dk.

Læs mere om SU på borger.dk

Gadelys, fejlmelde gadelys

Du kan fejlmelde gadelys hos Aura her:

Fejlmelding af gadelys


Borgerindberetning - indberet fejl og mangler

Indberet fejl og mangler på veje og grønne områder, f.eks. ødelagte vejskilte, manglende beskæring af planter eller huller i vejen.

Borger Tip - borgerindberetning

7-trinsskalaen

13-skalaen er blevet afløst af en 7-trinsskala, der bl.a. skal gøre de danske karakterer nemmere at bruge internationalt.

Læs mere om 7-trinsskalaen på borger.dk


Om SU

Værd at vide om Statens Uddannelsesstøtte på borger.dk

Gå til Min SU på borger.dk


Seniorjob

Hvis du er ledig og højst har fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Læs mere om seniorjobordningen på borger.dk


Tilskud til transport til ungdomsuddannelser

Læser du på en ungdomsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter.

Læs mere om tilskud til transport til ungdomsuddannelser på borger.dk


Udbetaling af feriepenge

Du kan have feriepenge hos FerieKonto eller hos en feriekortordning.

Læs mere om udbetaling af feriepenge på borger.dk


Uddannelseskort til videregående uddannelser

Ungdomskort giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Læs mere om uddannelseskort til videregående uddannelser på borger.dk

Ansøgning om dansk statsborgerskab

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark og ønsker dansk statsborgerskab, kan du ansøge den danske stat om det

Læs mere om ansøgning om dansk statsborgerskab på borger.dk


Familiesammenføring

Udlændinge, der har familie i Danmark, har ved familiesammenføring mulighed for at få opholdstilladelse her i landet

Læs mere om familiesammenføring på borger.dk


Om dansk statsborgerskab

Du kan opnå at få dansk statsborgerskab på forskellige måder. Et dansk statsborgerskab kaldes også for statsborgerret og indfødsret

Læs mere om dansk statsborgerskab på borger.dk

Bistands - og plejetillæg

Bistands- og plejetillæg kan søges af personer, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og som har et vedvarende behov for bistand eller pleje.

Se mere om bistands - og plejetillæg under selvbetjeningsløsninger


Boligtilbud til ældre

Hvis du er blevet indstillet til en ældrebolig, beskyttet bolig, plejebolig eller lignende, har du ret til at vælge frit blandt sådanne boliger.

Gå til borger.dk om boligtilbud til ældre


Helbredstillæg

Her kan du som pensionist søge om helbredstillæg. Ansøgningen sendes online.

Læs mere om helbredstillæg på norddjurs.dk

Læs om helbredstillæg på borger.dk


Hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

Læs mere om hjemmehjælp på borger.dk


Madserviceordning

Kommunen har pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at tilberede mad selv

Læs mere om madserviceordning på borger.dk


Om pension på borger.dk

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du er dansk statsborger og opfylder en række krav.

Læs mere om pension på norddjurs.dk

Læs om pension på borger.dk


Opsat Pension

Her kan du udskyde din folkepension. Det gør du samtidig med, at du søger om folkepension. Inde i ansøgning om folkepension skal du krydse af i et felt, hvor du vælger, at du vil udskyde udbetalingen.

Gå til borger.dk om opsat pension


Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist. Tillægget kan dække en del af din udgift til varme.

Gå til borger.dk om varmetillæg

Kontakt

Norddjurs