Sammen om et Grønt Norddjurs


En lokal klimaplan er ved at blive udformet i Norddjurs Kommune. Planen skal vise vej til en markant reduktion af vores CO2-udledning, og gøre Norddjurs robust og modstandsdygtig overfor klimaforandringer.

 

 

Den grønne omstilling er nødvendig og landets kommuner kommer i høj grad til at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det har 95 af landets kommuner faktisk forpligtet sig på – heriblandt Norddjurs Kommune.

Konkret sætter Norddjurs nu den generelle CO2-udledning indenfor hele kommunens geografiske områder under lup. Derpå bliver der udformet en detaljeret klimaplan, der beskrives en lang række tiltag, der vil sænke den generelle CO2-udledning.

 

Alle skal bidrage

Norddjurs’ kommende klimaplan har fået navnet: ”Sammen om et Grønt Norddjurs”. Som titlen beskriver, er vi alle nødt til at samarbejde om den grønne omstilling.

Norddjurs Kommune skal gå forrest med den grønne linje og sænke CO2 aftrykket kommunen har som virksomhed.

Derudover skal både borgere, erhvervslivet og foreninger skal også involvere sig i en omstilling, for at vi kan opnå en markant CO2 reduktion. Stærke partnerskaber i hele kommunen kommer til at være vigtige for at nå i mål.

 

Få klimavenlige vaner

 

Målsætningen

Målet med en lokal klimaplanen, er at Norddjurs i 2030 opnår en 70% reduktion af CO2-udledning målt i forhold til 1990. En øvrig målsætning er netto nul-udledning af CO2 for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Norddjurs Kommunes totale CO2-udledning i 1990 var 874.484 tons CO2 og i 2018 var den på 617.678 tons CO2.  

 

Processen omkring klimaplanen

Norddjurs Kommunes Klimaplan er en del af det samlede projekt DK2020, som er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Regionerne, Realdania, netværket C40 Cities og Danmarks grønne tænketank CONCITO. Man ansøger som kommune om at deltage og her underskriver borgmester og kommunalbestyrelse et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan.

Det blev besluttet at deltage af Norddjurs kommunalbestyrelse i august 2022. Det første bud på en færdig klimaplan behandles politisk af kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Planen skal være endeligt færdig i juni 2023, hvor den skal til godkendelse hos tænketanken CONCITO og netværket C40 Cities.

 

 

95 af landets kommuner har forpligtet sig til at arbejde i mod at være klimaneutrale i 2050. Læs mere om projektet hos samarbejdspartneren COCITO

DK2020 - Kommunernes klimaplaner