Sammen om et Grønt Norddjurs

Norddjurs Kommune klimaplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen og CONCITO. Planen viser vej til en markant reduktion af vores CO2-udledning og skal være med til at gøre Norddjurs robust og modstandsdygtig overfor klimaforandringer.

Den grønne omstilling er nødvendig, og landets kommuner kommer i høj grad til at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det har 95 af landets kommuner faktisk forpligtet sig til – heriblandt Norddjurs Kommune.

Konkret sætter Norddjurs nu den generelle CO2-udledning indenfor hele kommunens geografiske områder under lup. Der er udformet en detaljeret klimaplan. Den beskriver en lang række tiltag, som vil sænke den generelle CO2-udledning.

Alle skal bidrage

Norddjurs Kommunes klimaplan har fået navnet: ”Sammen om et Grønt Norddjurs”. Som titlen beskriver, er vi alle nødt til at samarbejde om den grønne omstilling.

Norddjurs Kommune skal gå forrest med den grønne linje og sænke det CO2-aftryk, kommunen har som virksomhed.

Derudover skal både borgere, erhvervslivet og foreninger involvere sig i en omstilling, for at vi kan opnå en markant CO2-reduktion. Stærke partnerskaber i hele kommunen er vigtige for at nå i mål.

Få klimavenlige vaner

Målsætningen

Målet med en lokal klimaplan er, at Norddjurs i 2030 opnår 70% reduktion af CO2-udledning målt i forhold til 1990. En øvrig målsætning er netto nul-udledning af CO2 for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Norddjurs Kommunes totale CO2-udledning i 1990 var 874.484 tons CO2, og i 2018 var den på 617.678 tons CO2.  

Processen omkring klimaplanen

Norddjurs Kommunes Klimaplan er en del af det samlede projekt DK2020, som er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Regionerne, Realdania, netværket C40 Cities og Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i august 2022, at Norddjurs skulle være en del af DK2020-samarbejdet. Klimaplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj 2023. I juni 2023 blev klimaplanen godkendt af tænketanken CONCITO og netværket C40 Cities.

Nedenfor er link til klimaplanen samt flere af de andre vigtige dokumenter, som omhandler klimaindsatsen i Norddjurs Kommune.

Pixi-udgaven er en letlæst udgave, som indeholder de vigtigste pointer fra Norddjurs Kommunes Klimaplan.

 

95 af landets kommuner har forpligtet sig til at arbejde i mod at være klimaneutrale i 2050. Læs mere om projektet hos samarbejdspartneren COCITO

DK2020 - Kommunernes klimaplaner