Aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse

Alle har ret til et hverdagsliv med et meningsfuldt indhold. På denne side kan du læse om Norddjurs Kommunes forskellige tilbud om aktivitet, samvær og beskæftigelse til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

En del af fællesskabet

Det er vigtigt for alle mennesker at have noget meningsfuldt at give sig til. At være noget for nogen og bidrage til fællesskabet er med til at give hverdagen indhold og værdi.

I Norddjurs Kommune findes en række tilbud, der giver borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne forskellige muligheder for aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse.

”For cirka 15 år siden sad jeg i mit eget ’fængsel’ i min lejlighed og kom næsten ikke ud. Jeg havde accepteret, at sådan blev det nok resten af livet, men så fik jeg en kontaktperson og begyndte i aktivitetscenteret Stoppestedet i Allingåbro og senere No. 17 i Auning. Det har betydet, at jeg er blevet mere udadvendt og kommer meget mere ud. Jeg kan føre samtaler med andre uden at gå i stå. Alt i alt et mere værdigt liv.’

 
Citat: Borger i No 17

Sådan får du adgang til tilbuddet

Beskyttet beskæftigelse kan være relevant for dig, hvis du:

  • er under 65 år, 
  • har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller er omfattet af andre tilbud efter beskæftigelsesloven

Et aktivitets- og samværstilbud kan være relevant for dig, hvis du:

  • er over 18 år
  • har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • har meget lille eller ingen erhvervsevne
  • har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med andre for at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og livsvilkår.

Personer i beskyttet beskæftigelse får løn, mens personer i aktivitets- og samværstilbud ikke får løn.

Når vi skal støtte dig i at finde det rette arbejde eller anden dagsbeskæftigelse, tager vi altid udgangspunkt i dine særlige ønsker og behov.

Sammen med din sagsbehandler kan du finde frem til det tilbud, som er det rette match for dig.

Kontakt din rådgiver eller specialteamet i Myndigheds- og visitationsafdelingen, hvis du ønsker adgang til et aktivitets-, samværs-, eller beskæftigelsestilbud (se kontaktoplysninger i boksen nedenfor).

Tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitet- og samværstilbud gives efter Servicelovens §103 og §104

Servicelovens § 103:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Servicelovens § 104.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Specialteamet
Myndigheds- og visitationsafdelingen

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. 
Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandarder: Social og sundhed