Økonomisk støtte til voksne

Mennesker med handicap har mulighed for at få økonomiske tilskud, fx støtte til merudgifter, når visse betingelser er opfyldt.

Hvis du er mellem 18 år og pensionsalderen og har en varig nedsat funktionsevne af indgribende karakter, kan du være berettiget til merudgifter.

Merudgiften skal være en nødvendighed i den daglige tilværelse, og må ikke kunne dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

Hvorvidt de merudgifter, du søger dækket, er nødvendige og en følge af din nedsatte funktionsevne, vurderes i forhold til andre borgere uden funktionsnedsættelse i samme alder og livssituation.

Når det er vurderet, om en borger er omfattet af personkredsen, skal de enkelte udgifter vurderes.

Kan udgifterne dækkes efter anden lovgivning, så skal de det.

I 2022 er den årlige bagatelgrænse på kr. 6.888,00,00. Dette betyder, at de årlige merudgifter skal overstige dette beløb, for at få en bevilling.

Lovgivning

Bevilling af merudgifter reguleres i Servicelovens § 100.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune