Krisecenter og forsorgshjem

Læs om krisecenter og forsorgshjem i Norddjurs Kommune.

Krisecenter

Et krisecenter er et midlertidigt ophold for kvinder eller mænd, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i familie- eller samliv.

Forsorgshjem

Et forsorgshjem er et midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Norddjurs Kommune skal tilbyde kvinder eller mænd, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i familie- eller samliv, midlertidigt ophold på et krisecenter. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Kontakt

Har du behov for ophold på krisecenter, kan du anonymt rette henvendelse til et i Danmark.

Hvis du er i tvivl om, hvor der findes et krisecenter, kan du kontakte Norddjurs Kommune - se kontaktoplysninger i boksen nedenfor.

Norddjurs Kommune vil kunne oplyse dig om, hvilken adresse du skal møde op på. Kommunen har ikke mulighed for at tilbyde dig transport eller økonomiske midler hertil, men vil kunne guide og vejlede dig.

Hvad sker der, når du tager ophold på krisecenter?

Såfremt du bor i Norddjurs Kommune inden du tager ophold på et krisecenter, vil krisecentret kontakte en rådgiver i Visitationsafdelingen, Norddjurs Kommune.

Din rådgiver vil - i samarbejde med dig og krisecentret - sikre, at du modtager den relevante hjælp og støtte til at komme videre fra den situation, som du er havnet i.

Hvis du har børn under 18 år med dig på krisecentret, vil der ligeledes blive ydet den nødvendige omsorg og støtte til dem.

Egenbetaling

Du kan blive opkrævet en egenbetaling under dit ophold på krisecenter.

Lovgivning 

Tilbud om krisecenter er reguleret i Servicelovens § 109 

Læs om Aarhus Krisecenter

Læs om Randers Krisecenter

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold på et forsorgshjem til personer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere med særlige sociale problemer, som har behov for botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Kontakt

Har du behov for ophold på et forsorgshjem, kan du rette henvendelse til et forsorgshjem i Danmark. - Se link nederst på siden.

Hvis du er i tvivl om, hvor der findes et forsorgshjem med ledige pladser, kan du kontakte Norddjurs Kommune - se kontaktoplysninger i boksen nedenfor.

Kommunen vil kunne oplyse dig om, hvilken adresse du skal møde op på. Kommunen har ikke mulighed for at tilbyde dig transport eller økonomiske midler hertil, men vil kunne guide og vejlede dig.

Hvad sker der, når du tager ophold på et forsorgshjem? 

Hvis du har bopæl i Norddjurs Kommune, inden du tager ophold på et forsorgshjem, vil forsorgshjemmet kontakte en rådgiver i Norddjurs Kommune.

Din rådgiver vil - i samarbejde med dig og forsorgshjemmet - sikre, at du modtager den relevante hjælp og støtte til at komme videre fra den situation, som du er havnet i. 

Din rådgiver vil bl.a. afdække, hvorvidt du kan have behov for støtte efter flytning til egen bolig, og i så fald hvilken. Det kan fx være bostøtte, rusmiddelbehandling eller andet.

Din rådgiver kan desuden hjælpe dig med at finde en relevant bolig i Norddjurs Kommune.

Processen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov, og det forventes, at du aktivt deltager i samarbejdet.

Egenbetaling

Du kan blive opkrævet en egenbetaling under dit ophold på forsorgshjem.

Lovgivning

Tilbud om forsorgshjem er reguleret i Servicelovens § 110.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune