Bostøtte

Bostøtte er en socialpædagogisk indsats for voksne over 18 år med betydelig funktionsnedsættelse, handicap eller særlige sociale problemer.

Bostøtte (socialpædagogisk støtte) er et tilbud til dig, der på grund af funktionsnedsættelse, psykiatriske problemstillinger eller sociale problemer har svært ved selv at overskue din dagligdag.

Du tilbydes støtte med udgangspunkt i princippet hjælp til selvhjælp - med fokus på dine ressourcer, udviklingsmuligheder og ønsker.

Hvis du ønsker at søge om bostøtte, skal du rette henvendelse Modtagelsen (Se kontaktoplysninger i boksen nedenfor).

Mere om bostøtte-ordningen

Dit samarbejde med bostøttemedarbejderen kan for eksempel handle om:

 • at skabe struktur og overblik i din hverdag
 • at forbedre mulighederne for din livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg samt tilbud om samvær og aktiviteter
 • at forbedre dine muligheder for medborgerskab med støtte til at opbygge og vedligeholde sociale relationer, beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder
 • at vedligeholde og udvikle dine færdigheder gennem træningsprogrammer
 • at støtte dig i kontakt og samarbejde med offentlige myndigheder
 • at motivere, ledsage og støtte dig til at indgå i og fastholde behandling

Det kan også handle om pædagogisk støtte til for eksempel planlægning og træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.

Det kan ikke handle om:

 • Ferieledsagelse eller anden ledsagelse uden konkret pædagogisk formål
 • Personlig og praktisk hjælp uden pædagogisk formål om læring
 • Behandling - fx samtaleforløb hos psykolog

Norddjurs Kommunes bostøttetilbud er inddelt i forskellige geografiske områder og målgrupper. 

Vi har følgende bostøtteafdelinger: 

 • Bostøtten i Ørsted, Auning og Allingåbro med base på bofællesskabet Broagervej 
 • Bostøtten Glesborg med base på Valmuevej
 • Bostøtten Grenaa med base på Ålunden
 • Bostøtte til unge mellem 18-30 år med base på Kløvervang i Grenaa 
 • Bostøtte til voksne med erhvervet hjerneskade (neuropædagogisk team) med base i Grenaa
 • Team 68 - bostøtte til borgere med somatiske, psykiske og sociale vanskeligheder med base i Grenaa.

Det er kommunen, der beslutter, hvilket bostøttetilbud du bliver tilknyttet.

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 85. 

Ønsker du at vide mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune, henvises til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard: 

Se kvalitetsstandarden

Kontakt Modtagelsen

Norddjurs Kommune

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang