Ledsagelse

Norddjurs Kommune tilbyder ledsagelse til borgere, som grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan færdes alene.

 

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kan ansøge om en ledsageordning hos Myndigheds- og visitationsafdelingen, som afgør, om du er omfattet af personkredsen for et af vores tilbud.

Hvis du ønsker at ansøge om en ledsager, skal du rette henvendelse til Modtagelsen (se kontaktoplysninger nedenfor).

Norddjurs Kommunes ledsagerordninger

Her kan du læse om de forskellige tilbud om ledsagelse i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune tilbyder ledsagelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, som ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Der kan gives ledsagelse efter opnåelse af folkepension, hvis borgeren er godkendt til ordningen inden og fortsat opfylder betingelserne for ledsagelsen.

Der kan maksimalt bevilges op til 15 timer pr. måned.

Ledsagelse efter servicelovens §97 forudsætter, at der ikke er behov for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelsen.

Formål med ledsagerordning

Ledsagerordningen er beregnet til at hjælpe dig ud af eget hjem. Du kan for eksempel bruge dine ledsagertimer til indkøb, museumsbesøg, koncerter, familiefødselsdage og ferieophold. Ledsageren må ikke køre i egen bil, men må gerne køre i din bil.

En ledsager må ledsage til og yde hjælp i forbindelse med en selvvalgt aktivitet.

Ledsageren kan give hjælp til at komme i overtøjet, til lettere indkøb, støtte til forflytninger og støtte til toiletbesøg - opgaver, som kan løses af én person uden brug af hjælpemidler, og som er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

En ledsager må ikke foretage enkeltpersonløft, udføre husligt arbejde i hjemmet, udføre plejeopgaver eller fungere udelukkende som besøgsven.

Lovgivning

Bestemmelsen om ledsagerordning er reguleret i Servicelovens § 97.

Læs mere i Bekendtgørelsen ved at trykke på linket: Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven 

Kommunen skal fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer over 18 år, som er funktionelt døvblinde.  

Formål 

Formålet med kontaktpersonsordningen er at skabe mulighed for at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

 En kontaktpersons opgaver er blandt andet følgende:

  • At besøge og kommunikere med modtageren af hjælpen.
  • At orientere om hverdagen (avislæsning m.v.).
  • At være bindeled til omgivelserne.
  • At bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger m.v.
  • At ledsage til indkøb, besøg, forretninger m.v.
  • At ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank osv.
  • At ledsage til aktiviteter, kurser, møder o.l.
  • At informere om omgivelser/synsbeskrivelse

Lovgivning

Bestemmelsen om kontaktperson til døvblinde reguleres i Servicelovens § 98.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets hjemmeside ved at trykke på følgende link: Kontaktperson til døvblinde

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for ledsagelse (SEL § 97)